Słownik LAMPA RENTGENOWSKA co to znaczy? Słownik mające postać komory próżniowej, we wnętrzu której.

Czy przydatne?

Co to jest Rentgenowska Lampa

Definicja z ang. X-ray tube, z niem. Röntgenröhre.

Co to znaczy LAMPA RENTGENOWSKA: źródło promieniowania rentgenowskiego mające postać komory próżniowej, we wnętrzu której są dwie elektrody: katoda i anoda (antykatoda). Pomiędzy katodą i anodą przykłada się wysokie napięcie (kilka kV do kilkuset kV). - LAMPA JONOWA - (aktualnie nie stosowana z racji na krótki czas pracy) wypełniona jest gazem pod niskim ciśnieniem (~10-2 Pa). Przyłożenie wysokiego napięcia skutkuje jonizację lawinową, ruch elektronów w stronę anody i ruch jonów dodatnich w stronę katody. Rozpędzone jony uderzając w katodę wywołują emisję elektronów. Elektrony uderzając w anodę wytwarzają promieniowanie rentgenowskie hamowania i promieniowanie rentgenowskie charakterystyczne. - LAMPA ELEKTRONOWA - źródłem elektronów jest żarzona katoda. Rozpędzona wiązka elektronów uderza w anodę, wytwarzając promieniowanie rentgenowskie. Gdyż przewarzająca część energii kinetycznej rozpędzonych elektronów przy uderzeniu w anodę zamienia się na ciepło (99%), anoda zazwyczaj jest chłodzona. Do zasilania l.r. stosuje się transformatory wysokiego napięcia z układem prostowników albo wykorzystuje się działanie prostownicze samej lampy; wówczas l.r. pracuje impulsowo co okresu
Definicja ŁĄCZENIE INDUKCYJNOŚCI:
Co to jest uzyskać różne wartości współczynnika indukcji własnej (indukcyjności), mając do dyspozycji cewki indukcyjne ( cewka indukcyjna) o różnych wartościach indukcyjności; można łączyć te cewki szeregowo lampa rentgenowska co to jest.
Definicja LICZNIK GEIGERA:
Co to jest urządzenie wykorzystywane do rejestracji liczby cząstek jonizujących. Przejście każdej jonizującej cząstki (z wyjątkiem jej energii) skutkuje w konsekwencji jonizacji lawinowej jednakowy bodziec lampa rentgenowska definicja.
Definicja LUMINESCENCJA:
Co to jest poprzez substancję zwaną luminoforem pod wpływem pochłoniętej poprzez nią energii dostarczanej poprzez promieniowanie nadfioletowe, promienie rentgenowskie, szybkie cząstki naładowane i tym podobne lampa rentgenowska co znaczy.
Definicja LICZNIKI JONIZACYJNE PROMIENIOWANIA.:
Co to jest jonizującej poprzez gaz w liczniku skutkuje stworzenie jonów (+) i swobodnych elektronów (-). Pomiędzy okładkami kondensatora przyłożone jest napięcie. Pole elektryczne w kondensatorze skutkuje ruch lampa rentgenowska słownik.
Definicja LICZBA MACHA:
Co to jest obiektu poruszającego się w ośrodku do prędkości vo rozchodzenia się fali dźwiękowej w tym ośrodku. Jeżeli na przykład samolot leci z prędkością podwójnie przekraczającą szybkość dźwięku w powietrzu lampa rentgenowska znaczenie.

Czym jest LAMPA RENTGENOWSKA znaczenie w Słownik fizyka L .