Słownik GREJ (GY) co to znaczy? Słownik zobacz DOZYMETRIA. Definicja Gy Grej znaczenie.

Czy przydatne?

Co to jest Gy Grej

Definicja z ang. The gray (GY), z niem. Die grau (GY).

Co to znaczy GREJ (GY): zobacz DOZYMETRIA
Definicja GAZ DOSKONAŁY:
Co to jest makroskopowym gaz, którego wskaźniki stanu, p, V, T spełniają równanie Clapeyrona: R - stała gazowa, m - masa gazu, - masa cząsteczkowa, N - liczba cząsteczek gazu, NA - liczba Avogadro. W opisie grej (gy) co to jest.
Definicja GRANICZNA DAWKA ROCZNA:
Co to jest promieniowania jonizującego albo neutronów, którą można pochłonąć pośrodku 1 roku dla równomiernego napromieniowania całego ciała: H = DQ [Sv], gdzie D - dawka pochłonięta, Q - bezwymiarowy grej (gy) definicja.
Definicja GENERATOR DRGAŃ NIEGASNĄCYCH:
Co to jest drgający LC ( oscylator tłumiony elektryczny) pobudzony jednokrotnie wykonuje drgania swoje, które są drganiami gasnącymi. Przyczyną zanikania drgań są utraty energii powiązane z wydzielaniem się grej (gy) co znaczy.
Definicja GAZ RZECZYWISTY.:
Co to jest oddziałują na siebie siłami oddziaływania międzycząsteczkowego. Dla odległości pomiędzy cząsteczkami ~10-10 m przeważają siły odpychające. Dla odległości pomiędzy cząsteczkami ~10-9 m przeważają siły grej (gy) słownik.
Definicja GĘSTOŚĆ ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO.:
Co to jest rodzaju ciągłego rozkładu ładunku elektrycznego można zdefiniować: a) gęstość liniową: ładunek przypadający na jednostkę długości naelektryzowanej nici. Jednostką jest 1 kulomb/metr. b) gęstość grej (gy) znaczenie.

Czym jest GREJ (GY znaczenie w Słownik fizyka G .