Słownik DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI. co to znaczy? Słownik metodami przekazywania energii, albowiem.

Czy przydatne?

Co to jest Termodynamiki Zasada Druga

Definicja z ang. Second law of thermodynamics., z niem. Zweite Hauptsatz der Thermodynamik..

Co to znaczy: Robota i ciepło nie są równoważnymi metodami przekazywania energii, albowiem przekazywanie energii uporządkowanej ciała w energię chaotycznego ruchu cieplnego cząsteczek jest procesem nieodwracalnym. Równoważne sformułowania d.z.t.: - niemożliwy jest mechanizm, którego jedynym wynikiem byłaby wymiana całego pobranego ciepła na pracę, - niemożliwy jest mechanizm, którego jedynym wynikiem byłoby przekazywanie energii w formie ciepła z ciała o niższej temp. do ciała o wyższej temp., - niemożliwe jest zbudowanie perpetuum mobile II rodzaju - zasada niezmniejszania się entropii. D.z.t. ma charakter statystyczny, nie jest zasadą bezwzględną. Z mikroskopowego punktu widzenia, dla małej liczby cząsteczek, możliwe są mechanizmy nie spełniające d.z.t. Z kolei w skali makroskopowej mechanizmy takie są tak niewiele prawdopodobne, iż praktycznie d.z.t. jest zawsze spełniona

Czym jest DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI znaczenie w Słownik fizyka D .