Słownik DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI. co to znaczy? Słownik metodami przekazywania energii, albowiem.

Czy przydatne?

Co to jest Termodynamiki Zasada Druga

Definicja z ang. Second law of thermodynamics., z niem. Zweite Hauptsatz der Thermodynamik..

Co to znaczy DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI.: Robota i ciepło nie są równoważnymi metodami przekazywania energii, albowiem przekazywanie energii uporządkowanej ciała w energię chaotycznego ruchu cieplnego cząsteczek jest procesem nieodwracalnym. Równoważne sformułowania d.z.t.: - niemożliwy jest mechanizm, którego jedynym wynikiem byłaby wymiana całego pobranego ciepła na pracę, - niemożliwy jest mechanizm, którego jedynym wynikiem byłoby przekazywanie energii w formie ciepła z ciała o niższej temp. do ciała o wyższej temp., - niemożliwe jest zbudowanie perpetuum mobile II rodzaju - zasada niezmniejszania się entropii. D.z.t. ma charakter statystyczny, nie jest zasadą bezwzględną. Z mikroskopowego punktu widzenia, dla małej liczby cząsteczek, możliwe są mechanizmy nie spełniające d.z.t. Z kolei w skali makroskopowej mechanizmy takie są tak niewiele prawdopodobne, iż praktycznie d.z.t. jest zawsze spełniona
Definicja DIPOL MAGNETYCZNY.:
Co to jest magnes sztabkowy i zamknięty obwód z prądem stanowią d.m. Układ nazywa się d.m., jeżeli umieszczony w polu magnetycznym B doznaje działania momentu skręcającego gdzie to okres dipolowy magnetyczny druga zasada termodynamiki. co znaczy.
Definicja DC:
Co to jest angielskojęzyczny skrót oznaczający prąd stały (direct current druga zasada termodynamiki. krzyżówka.
Definicja DŹWIĘK.:
Co to jest periodyczną falą dźwiękową jest fala sinusoidalna (harmoniczna). Odpowiadający jej dź. nazywa się tonem prostym albo czystym. Drganie źródła tonu jest prostym drganiem harmonicznym opisanym równaniem druga zasada termodynamiki. co to jest.
Definicja DYNAMOMETR:
Co to jest wielkości działającej siły. Zasada działania d. bazuje na liniowej zależności odkształcenia sprężystego od wartości działającej siły (prawo Hooke´a). Elementem odkształcanym w d. jest przeważnie druga zasada termodynamiki. słownik.
Definicja DOŚWIADCZENIE DAVISSONA:
Co to jest C.J. Davisson i L.H. Germer obserwowali rozpraszanie wiązki elektronów na powierzchni monokryształu niklu. Obserwowano selektywne odbicie dla przypadków, gdy spełnione było równanie Bragga. W druga zasada termodynamiki. czym jest.

Czym jest DRUGA ZASADA TERMODYNAMIKI znaczenie w Słownik fizyka D .