Słownik SIECI BRAVAIS´GO co to znaczy? Słownik punktów w przestrzeni o ustalonych własnościach.

Czy przydatne?

Co to jest Go Bravais Sieci

Definicja z ang. NETWORK Bravais, z niem. NETWORK Bravais.

Co to znaczy: regularny, powtarzający się układ punktów w przestrzeni o ustalonych własnościach geometrycznych. Sieć punktów powinna być niezmiennicza (przechodzić sama w siebie) względem translacji, obrotów o kąty 2 /n (n = 1,2,3,4,6) i odbicia w płaszczyźnie symetrii. Z racji na wymogi symetrii istnieje 14 typów s.B. Najmniejszym elementem, który wyznacza s.B., jest komórka elementarna: równoległościan o bokach a1, a2, a3 (albo a, b, c) i kątach pomiędzy bokami. Odpowiednio z powtarzalnością s.B., komórki ułożone w okolicy siebie muszą wypełnić całą przestrzeń bez pustych miejsc. Okazuje się, iż to jest możliwe na 7 sposobów, zwanych układami s.B. (zobacz tabela). W obrębie każdego z układów mieści się kilka (1-4) typów sieci. Komórka elementarna w obrębie danego układu może być modyfikowana. Rozróżniamy następujące komórki elementarne: P - prymitywna; punkty sieciowe umieszczone są tylko w narożach, F - ściennie centrowana; dodatkowe punkty mieszczą się w centrach ścian, I - przestrzennie centrowana; dodatkowy pkt. wewnątrz komórki, w jej centrum, C - centrowana w podstawie; dodatkowe punkty w centrach podstaw, H - prymitywna, R - prymitywna

Czym jest SIECI BRAVAIS´GO znaczenie w Słownik fizyka S .