Słownik SORPCJA co to znaczy? Słownik substancji rozpuszczonych poprzez ciało stałe albo ciecz.

Czy przydatne?

Co to jest Sorpcja

Definicja z ang. SORPTION, z niem. SORPTION.

Co to znaczy SORPCJA: zdarzenie pochłaniania gazów albo substancji rozpuszczonych poprzez ciało stałe albo ciecz. Można rozróżnić następujące typy s.: - ABSORPCJA - pochłanianie całą objętością absorbenta. Absorpcję można rozpatrywać jako pochłanianie. - ADSORPCJA - pochłanianie na powierzchni. W razie adsorpcji fizycznej cząsteczki substancji pochłanianej są utrzymywane siłami powierzchniowymi. W odpowiednich uwarunkowaniach temp. i ciśnienia może nastąpić desorpcja, a więc uwolnienie uwięzionych cząsteczek. Adsorpcja chemiczna (chemisorpcja) bazuje na reakcjach chemicznych z adsorbentem i normalnie jest nieodwracalna. - ADSORBENTY - ciała o dużej powierzchni zewnętrznej albo wewnętrznej (porowate), mające umiejętność adsorbowania
Definicja SKRAPLANIE PARY:
Co to jest ciecz, kondensacja pary). - W trakcie s.p. wydziela się ciepło równe co do wartości ciepłu parowania (w tej samej temp.). S.p. zachodzi w obecności ośrodków kondensacji, którymi mogą być jony i sorpcja co znaczy.
Definicja SPADANIE SWOBODNE:
Co to jest ruch ciała puszczonego swobodnie (bez prędkości początkowej) z pewnej wysokości h sorpcja krzyżówka.
Definicja SYNTEZA JĄDER:
Co to jest zobacz REAKCJE TERMOJĄDROWE sorpcja co to jest.
Definicja STANY SKUPIENIA MATERII.:
Co to jest cząsteczek, w odpowiednich uwarunkowaniach ciśnienia i temp. ( diagram fazowy), mogą występować w trzech fundamentalnych stanach: 1) stałym, 2) ciekłym, 3) gazowym. Nie wszystkie substancje mogą sorpcja słownik.
Definicja SIŁA NOŚNA DYNAMICZNA:
Co to jest ciała jak skrzydło samolotu, narta wodna, stery samolotu albo statku, obracająca się piłka. Powstaje wskutek opływu płynu wokół obiektu ustawionego w ustalonym położeniu względem przepływającego sorpcja czym jest.

Czym jest SORPCJA znaczenie w Słownik fizyka S .