Słownik SORPCJA co to znaczy? Słownik substancji rozpuszczonych poprzez ciało stałe albo ciecz.

Czy przydatne?

Co to jest Sorpcja

Definicja z ang. SORPTION, z niem. SORPTION.

Co to znaczy: zdarzenie pochłaniania gazów albo substancji rozpuszczonych poprzez ciało stałe albo ciecz. Można rozróżnić następujące typy s.: - ABSORPCJA - pochłanianie całą objętością absorbenta. Absorpcję można rozpatrywać jako pochłanianie. - ADSORPCJA - pochłanianie na powierzchni. W razie adsorpcji fizycznej cząsteczki substancji pochłanianej są utrzymywane siłami powierzchniowymi. W odpowiednich uwarunkowaniach temp. i ciśnienia może nastąpić desorpcja, a więc uwolnienie uwięzionych cząsteczek. Adsorpcja chemiczna (chemisorpcja) bazuje na reakcjach chemicznych z adsorbentem i normalnie jest nieodwracalna. - ADSORBENTY - ciała o dużej powierzchni zewnętrznej albo wewnętrznej (porowate), mające umiejętność adsorbowania

Czym jest SORPCJA znaczenie w Słownik fizyka S .