Słownik DYFRAKCJA ŚWIATŁA. co to znaczy? Słownik szczelinę rozprzestrzenia się na region większy.

Czy przydatne?

Co to jest Światła Dyfrakcja

Definicja z ang. Diffraction of light., z niem. Beugung von Licht..

Co to znaczy DYFRAKCJA ŚWIATŁA.: Światło przechodząc poprzez wąską szczelinę rozprzestrzenia się na region większy niż wynika to z konstrukcji geometrycznej. Odbywa się tak w konsekwencji dyfrakcji lub, innymi słowami, ugięcia światła. Dyfrakcję można zdefiniować jako każde odchylenie od prostoliniowego rozchodzenia się światła, którego nie można wytłumaczyć zjawiskami odbicia albo załamania. Zdarzenie d.ś. skutkuje, iż cień otrzymany przy zastosowaniu punktowego źródła światła nie ma w rzeczywistości ostrych granic, tak jak to przewiduje optyka geometryczna, a oświetlenie wewnątrz cienia wymienia się etapowo. Na zewnątrz geometrycznej granicy cienia występują na przemian ciemniejsze i jaśniejsze strefy, zwane prążkami dyfrakcyjnymi. Rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje dyfrakcji, dyfrakcję Fraunhofera i dyfrakcję Fresnela. Dyfrakcja Fraunhofera dotyczy fal płaskich (równoległych wiązek promieni świetlnych), z kolei dyfrakcja Fresnela nie ogranicza się do płaskich powierzchni falowych i stanowi bardziej ogólny sytuacja analizy zjawisk związanych z ugięciem światła. Dyfrakcja Fraunhofera ma spore znaczenie przy analizie umiejętności rozdzielczej przyrządów optycznych. Obraz dyfrakcyjny powstaje w płaszczyźnie ogniskowej soczewki skupiającej, która umożliwia otrzymanie obrazu na ekranie. Płaska fala świetlna pada na szczelinę o szerokości a. Gdyż wszystkie fale cząstkowe wychodzące ze szczeliny drgają w zgodnej fazie, będą one drgały w zgodnej fazie w punkcie P0, gdzie obraz dyfrakcyjny będzie miał maksimum (środkowy jasny prążek). Niech światło przechodzące poprzez środek szczeliny tworzy taki kąt Θ z osią optyczną, iż różnica dróg Γ między promieniami 1 i 2 będzie równa połowie długości fali. Wtedy fale odpowiadające tym promieniom będą drgały w punkcie P w przeciwnych fazach i wygaszą się w konsekwencji interferencji. Ponadto każdy promień przechodzący poprzez górną połowę szczeliny będzie wygaszany poprzez odpowiedni promień z dolnej połowy odległy od niego o a/2. Ciemny pkt. P nazywa się minimum dyfrakcyjnym pierwszego rzędu. Minimum pierwszego rzędu powstaje tam, gdzie Podobnie, na ekranie będą występować inne minima wszędzie tam, gdzie różnica dróg Γ13 będzie całkowitą wielokrotnością długości fali . Ogólny warunek dla minimów dyfrakcyjnych, w dyfrakcji Fraunhofera na pojedynczej szczelinie, ma postać: αsin = ±mγ m = 1,2,3,.... (*) Z równania (*) wynika, iż dla szerokiej szczeliny kąt Θ będzie bardzo mały i efekty dyfrakcyjne będą prawie niedostrzegalne. Przy zmniejszaniu szerokości szczeliny kąt ugięcia powiększa się i dla a = i m = 1 sin Θ = 1 Θ = 90°. Z równania (*) wynika, iż światło o większej długości fali jest uginane silniej. Obraz dyfrakcyjny uzyskany dla światła białego jest barwny, a barwa czerwona jest uginana bardziej niż niebieska. Przy załamaniu światła przypadek jest odwrotna
Definicja DOMENA MAGNETYCZNA.:
Co to jest ferromagnetyczne jako całość wykazują okres magnetyczny znacząco mniejszy od momentu odpowiadającego nasyceniu, a nasycenie można uzyskać po przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego. Próbki dyfrakcja światła. co znaczy.
Definicja DIODA PÓŁPRZEWODNIKOWA:
Co to jest półprzewodnikowy, gdzie wykorzystano właściwości złącza p-n (diody złączowe) albo złącza metal - półprzewodnik (diody ostrzowe). W diodach złączowych (złączu p n) materiał typu p, do którego w stanie dyfrakcja światła. krzyżówka.
Definicja DIRAC PAUL ADRIEN MAURICE:
Co to jest teoretyk (1902 Bristol 1984). Zaczął studia elektrotechniczne, później przeniósł się na fizykę teoretyczną. W r. 1932 dostał posadę profesora matematyki w Cambridge. Nagrodę Nobla dostał w 1933 roku dyfrakcja światła. co to jest.
Definicja DEBAJOGRAM:
Co to jest zobacz Sposób DEBYE´A-SCHERRERA-HULLA dyfrakcja światła. słownik.
Definicja DOZYMETRIA:
Co to jest jądrowej zajmujący się badaniem aktywności źródeł promieniotwórczych, dawek promieniowania. D. pozwala ocenić rozmiar biologicznych skutków promieniowania jądrowego. W d. używa się następujących dyfrakcja światła. czym jest.

Czym jest DYFRAKCJA ŚWIATŁA znaczenie w Słownik fizyka D .