Słownik DRUGIE PRAWO DYNAMIKI DLA RUCHU OBROTOWEGO. co to znaczy? Słownik niezrównoważony okres.

Czy przydatne?

Co to jest DRUGIE PRAWO DYNAMIKI DLA RUCHU OBROTOWEGO.

Definicja z ang. SECOND LAW FOR DYNAMIC rotation., z niem. Zweites Gesetz zur dynamischen Drehung..

Co to znaczy DRUGIE PRAWO DYNAMIKI DLA RUCHU OBROTOWEGO.: Jeżeli na bryłę sztywną działa stały niezrównoważony okres siły , to porusza się ona ruchem jednostajnie przyśpieszonym z przyśpieszeniem kątowym wprost proporcjonalnym do tego momentu siły: M = Iε gdzie I jest momentem bezwładności bryły. Dla ruchu obrotowego bryły sztywnej prawo to można zapisać w formie: albo MΔt = Iω - Iω0 = L - L0 Wzrost momentu pędu (krętu) bryły sztywnej jest równy popędowi momentu siły M t. Można je także uogólnić, wiążąc bodziec momentu siły z nieskończenie małym przyrostem (różniczką) krętu: Mdt = dL albo Pisząc równanie wektorowe: otrzymuje się drugie prawo dynamiki w najogólniejszej postaci: Miarą chwilowego momentu siły M działającego na dowolne ciało jest pierwsza pochodna krętu względem czasu albo odmiennie - prędkość zmiany krętu zarówno co do wartości liczbowej, jak i kierunku
Definicja DZIAŁO ELEKTRONOWE:
Co to jest przyśpieszający i ogniskujący wiązkę elektronów w lampach obrazowych i mikroskopach elektronowych. Przeważnie złożona jest z podgrzewanej katody, elektrody sterującej zwanej cylindrem Wehnelta drugie prawo dynamiki dla ruchu obrotowego. co to jest.
Definicja DIELEKTRYK POLARNY.:
Co to jest obdarzone trwałymi momentami dipolowymi. Polaryzacja takich dielektryków bazuje na tym, iż elektryczne momenty dipolowe dążą do ustawienia się zgodnego z kierunkiem zewnętrznego pola elektrycznego drugie prawo dynamiki dla ruchu obrotowego. definicja.
Definicja DAWKA POCHŁONIĘTA:
Co to jest jednostka - 1 grey (Gy) - średnia energia promienowania jonizującego przekazana materii (powietrze, woda , ciało ludzkie...) o masie dm drugie prawo dynamiki dla ruchu obrotowego. co znaczy.
Definicja DYNAMOMETR:
Co to jest wielkości działającej siły. Zasada działania d. bazuje na liniowej zależności odkształcenia sprężystego od wartości działającej siły (prawo Hooke´a). Elementem odkształcanym w d. jest przeważnie drugie prawo dynamiki dla ruchu obrotowego. słownik.
Definicja DOZYMETRIA:
Co to jest jądrowej zajmujący się badaniem aktywności źródeł promieniotwórczych, dawek promieniowania. D. pozwala ocenić rozmiar biologicznych skutków promieniowania jądrowego. W d. używa się następujących drugie prawo dynamiki dla ruchu obrotowego. znaczenie.

Czym jest DRUGIE PRAWO DYNAMIKI DLA znaczenie w Słownik fizyka D .