Słownik DRUGIE PRAWO DYNAMIKI DLA RUCHU OBROTOWEGO. co to znaczy? Słownik niezrównoważony okres.

Czy przydatne?

Co to jest DRUGIE PRAWO DYNAMIKI DLA RUCHU OBROTOWEGO.

Definicja z ang. SECOND LAW FOR DYNAMIC rotation., z niem. Zweites Gesetz zur dynamischen Drehung..

Co to znaczy: Jeżeli na bryłę sztywną działa stały niezrównoważony okres siły , to porusza się ona ruchem jednostajnie przyśpieszonym z przyśpieszeniem kątowym wprost proporcjonalnym do tego momentu siły: M = Iε gdzie I jest momentem bezwładności bryły. Dla ruchu obrotowego bryły sztywnej prawo to można zapisać w formie: albo MΔt = Iω - Iω0 = L - L0 Wzrost momentu pędu (krętu) bryły sztywnej jest równy popędowi momentu siły M t. Można je także uogólnić, wiążąc bodziec momentu siły z nieskończenie małym przyrostem (różniczką) krętu: Mdt = dL albo Pisząc równanie wektorowe: otrzymuje się drugie prawo dynamiki w najogólniejszej postaci: Miarą chwilowego momentu siły M działającego na dowolne ciało jest pierwsza pochodna krętu względem czasu albo odmiennie - prędkość zmiany krętu zarówno co do wartości liczbowej, jak i kierunku

Czym jest DRUGIE PRAWO DYNAMIKI DLA znaczenie w Słownik fizyka D .