Słownik DRUGIE PRAWO DYNAMIKI DLA RUCHU OBROTOWEGO. co to znaczy? Słownik niezrównoważony okres.

Czy przydatne?

Co to jest DRUGIE PRAWO DYNAMIKI DLA RUCHU OBROTOWEGO.

Definicja z ang. SECOND LAW FOR DYNAMIC rotation., z niem. Zweites Gesetz zur dynamischen Drehung..

Co to znaczy DRUGIE PRAWO DYNAMIKI DLA RUCHU OBROTOWEGO.: Jeżeli na bryłę sztywną działa stały niezrównoważony okres siły , to porusza się ona ruchem jednostajnie przyśpieszonym z przyśpieszeniem kątowym wprost proporcjonalnym do tego momentu siły: M = Iε gdzie I jest momentem bezwładności bryły. Dla ruchu obrotowego bryły sztywnej prawo to można zapisać w formie: albo MΔt = Iω - Iω0 = L - L0 Wzrost momentu pędu (krętu) bryły sztywnej jest równy popędowi momentu siły M t. Można je także uogólnić, wiążąc bodziec momentu siły z nieskończenie małym przyrostem (różniczką) krętu: Mdt = dL albo Pisząc równanie wektorowe: otrzymuje się drugie prawo dynamiki w najogólniejszej postaci: Miarą chwilowego momentu siły M działającego na dowolne ciało jest pierwsza pochodna krętu względem czasu albo odmiennie - prędkość zmiany krętu zarówno co do wartości liczbowej, jak i kierunku
Definicja DIELEKTRYK POLARNY.:
Co to jest obdarzone trwałymi momentami dipolowymi. Polaryzacja takich dielektryków bazuje na tym, iż elektryczne momenty dipolowe dążą do ustawienia się zgodnego z kierunkiem zewnętrznego pola elektrycznego drugie prawo dynamiki dla ruchu obrotowego. co znaczy.
Definicja DOMENA MAGNETYCZNA.:
Co to jest ferromagnetyczne jako całość wykazują okres magnetyczny znacząco mniejszy od momentu odpowiadającego nasyceniu, a nasycenie można uzyskać po przyłożeniu zewnętrznego pola magnetycznego. Próbki drugie prawo dynamiki dla ruchu obrotowego. krzyżówka.
Definicja DETEKTORY NEUTRONÓW.:
Co to jest posiadając ładunku nie wywołują jonizacji ośrodka. Detekcja neutronów oparta jest na zjawiskach, wskutek których powstaje promieniowanie jonizujące proste do detekcji. Reakcje jądrowe drugie prawo dynamiki dla ruchu obrotowego. co to jest.
Definicja DICHROIZM:
Co to jest zobacz POLARYZACJA ŚWIATŁA Poprzez SELEKTYWNĄ ABSORPCJĘ drugie prawo dynamiki dla ruchu obrotowego. słownik.
Definicja DZIAŁANIE:
Co to jest będąca iloczynem energii i czasu albo pędu i przesunięcia cząsteczki lub układu mechanicznego. Jednostką dz. jest [Js], dżul sekunda. Dz. jest istotną wielkością charakteryzującą ruch mechaniczny drugie prawo dynamiki dla ruchu obrotowego. czym jest.

Czym jest DRUGIE PRAWO DYNAMIKI DLA znaczenie w Słownik fizyka D .