Słownik DONOR co to znaczy? Słownik od wartościowości macierzystych atomów domieszkowanego.

Czy przydatne?

Co to jest Donor

Definicja z ang. DONOR, z niem. SPENDER.

Co to znaczy DONOR: atom domieszki o wartościowości wyższej od wartościowości macierzystych atomów domieszkowanego materiału półprzewodnikowego. Odpowiednikiem mogą być atomy arsenu albo fosforu wprowadzone do kryształu krzemu. Wprowadzony atom d. tworzy rdzeń jonowy (As5+), a nadmiarowy elektron porusza się w polu kulombowskim jonu domieszki: Gdyż elektron jest słabo związany z jonem domieszki, energia jonizacji Ed utworzonego w ten sposób centrum donorowego i przeniesienie dodatkowego elektronu do pasma przewodnictwa wymaga niewielkiej energii. Dlatego półprzewodnik zawierający d. wykazuje, w umiarkowanych temperaturach, przewodnictwo elektronowe i nazywa się półprzewodnikiem typu n. W krysztale o wiązaniu jonowym d. może być defekt sieci krystalicznej związany z brakiem atomu (wakansem) w podsieci anionowej (VA)
Definicja DETEKTORY "PLASTYKOWE".:
Co to jest naładowanej cząstki poprzez ciało stałe skutkuje stworzenie śladu o zakłóconej strukturze rzędu 50 Å. Ślady te można obserwować w mikroskopie elektronowym albo po odpowiedniej obróbce chemicznej w donor co to jest.
Definicja DOZYMETRY:
Co to jest wykorzystywane do określania dawek promieniowania jonizującego. D. działają na takich zasadach jak detektory promieniowania jądrowego. Użytkowane są: - DOZYMETRY FOTOGRAFICZNE - zasada działania donor definicja.
Definicja DETEKTORY PROMIENIOWANIA JĄDROWEGO:
Co to jest wykorzystywane do rejestracji, wykrywania, mierzenia energii cząstek i jąder emitowanych wskutek przemian α, β, γ i reakcji jądrowych. Do detekcji wykorzystuje się zjawiska występujące przy przejściu donor co znaczy.
Definicja DZIURA OZONOWA:
Co to jest DZWONEK ELEKTRYCZNY. - W konstrukcji dz.e. zastosowano zasadę działania przerywacza Neefa. Po zwarciu wyłącznika W prąd elektryczny przepływa poprzez uzwojenie elektromagnesu powodując przyciągnięcie donor słownik.
Definicja DICHROIZM:
Co to jest zobacz POLARYZACJA ŚWIATŁA Poprzez SELEKTYWNĄ ABSORPCJĘ donor znaczenie.

Czym jest DONOR znaczenie w Słownik fizyka D .