Słownik DONOR co to znaczy? Słownik od wartościowości macierzystych atomów domieszkowanego.

Czy przydatne?

Co to jest Donor

Definicja z ang. DONOR, z niem. SPENDER.

Co to znaczy DONOR: atom domieszki o wartościowości wyższej od wartościowości macierzystych atomów domieszkowanego materiału półprzewodnikowego. Odpowiednikiem mogą być atomy arsenu albo fosforu wprowadzone do kryształu krzemu. Wprowadzony atom d. tworzy rdzeń jonowy (As5+), a nadmiarowy elektron porusza się w polu kulombowskim jonu domieszki: Gdyż elektron jest słabo związany z jonem domieszki, energia jonizacji Ed utworzonego w ten sposób centrum donorowego i przeniesienie dodatkowego elektronu do pasma przewodnictwa wymaga niewielkiej energii. Dlatego półprzewodnik zawierający d. wykazuje, w umiarkowanych temperaturach, przewodnictwo elektronowe i nazywa się półprzewodnikiem typu n. W krysztale o wiązaniu jonowym d. może być defekt sieci krystalicznej związany z brakiem atomu (wakansem) w podsieci anionowej (VA)
Definicja DIODA PÓŁPRZEWODNIKOWA:
Co to jest półprzewodnikowy, gdzie wykorzystano właściwości złącza p-n (diody złączowe) albo złącza metal - półprzewodnik (diody ostrzowe). W diodach złączowych (złączu p n) materiał typu p, do którego w stanie donor co znaczy.
Definicja DYNAMOMETR:
Co to jest wielkości działającej siły. Zasada działania d. bazuje na liniowej zależności odkształcenia sprężystego od wartości działającej siły (prawo Hooke´a). Elementem odkształcanym w d. jest przeważnie donor krzyżówka.
Definicja DOZYMETRIA:
Co to jest jądrowej zajmujący się badaniem aktywności źródeł promieniotwórczych, dawek promieniowania. D. pozwala ocenić rozmiar biologicznych skutków promieniowania jądrowego. W d. używa się następujących donor co to jest.
Definicja DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA:
Co to jest półprzewodnikowa emitująca światło w trakcie przepływu prądu poprzez złącze p-n ( luminescencja). Powszechnie stosowana jest nazwa LED (z angielskiego: Light Emitting Diode). Zasada działania opiera donor słownik.
Definicja DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA:
Co to jest wiązaniu jonowym (kwasów, zasad, soli), a więc elektrolitów, pod wpływem rozpuszczalnika o dużej stałej dielektrycznej, przeważnie wody. Atomy tworzące cząsteczki kwasów, zasad albo soli są donor czym jest.

Czym jest DONOR znaczenie w Słownik fizyka D .