Słownik DONOR co to znaczy? Słownik od wartościowości macierzystych atomów domieszkowanego.

Czy przydatne?

Co to jest Donor

Definicja z ang. DONOR, z niem. SPENDER.

Co to znaczy: atom domieszki o wartościowości wyższej od wartościowości macierzystych atomów domieszkowanego materiału półprzewodnikowego. Odpowiednikiem mogą być atomy arsenu albo fosforu wprowadzone do kryształu krzemu. Wprowadzony atom d. tworzy rdzeń jonowy (As5+), a nadmiarowy elektron porusza się w polu kulombowskim jonu domieszki: Gdyż elektron jest słabo związany z jonem domieszki, energia jonizacji Ed utworzonego w ten sposób centrum donorowego i przeniesienie dodatkowego elektronu do pasma przewodnictwa wymaga niewielkiej energii. Dlatego półprzewodnik zawierający d. wykazuje, w umiarkowanych temperaturach, przewodnictwo elektronowe i nazywa się półprzewodnikiem typu n. W krysztale o wiązaniu jonowym d. może być defekt sieci krystalicznej związany z brakiem atomu (wakansem) w podsieci anionowej (VA)

Czym jest DONOR znaczenie w Słownik fizyka D .