Słownik DETEKTORY PROMIENIOWANIA JĄDROWEGO co to znaczy? Słownik rejestracji, wykrywania, mierzenia.

Czy przydatne?

Co to jest Jądrowego Promieniowania Detektory

Definicja z ang. NUCLEAR RADIATION DETECTORS, z niem. KERN Radiation Detectors.

Co to znaczy: urządzenia wykorzystywane do rejestracji, wykrywania, mierzenia energii cząstek i jąder emitowanych wskutek przemian α, β, γ i reakcji jądrowych. Do detekcji wykorzystuje się zjawiska występujące przy przejściu cząstek naładowanych poprzez materię: jonizacja ośrodka, emisja błysków (scyntylacji) światła. Cząstki pozbawione ładunku (fotony γ i neutrony) rejestruje się przez zastosowanie zjawisk, gdzie pojawiają się cząstki naładowane. Detektory można podzielić na śladowe, gdzie rejestrujemy ślad przejścia cząstki: komory mgłowe, komory pęcherzykowe, emulsje jądrowe, komory iskrowe, detektory "plastykowe" i nieśladowe - licznikowe: liczniki jonizacyjne (komora jonizacyjna, licznik proporcjonalny, licznik Geigera-Muellera), liczniki półprzewodnikowe, liczniki scyntylacyjne, detektory neutronów

Czym jest DETEKTORY PROMIENIOWANIA znaczenie w Słownik fizyka D .