Słownik DETEKTORY NEUTRONÓW. co to znaczy? Słownik wywołują jonizacji ośrodka. Detekcja neutronów.

Czy przydatne?

Co to jest Neutronów Detektory

Definicja z ang. Neutron detectors., z niem. Neutronendetektoren..

Co to znaczy: Neutrony nie posiadając ładunku nie wywołują jonizacji ośrodka. Detekcja neutronów oparta jest na zjawiskach, wskutek których powstaje promieniowanie jonizujące proste do detekcji. Reakcje jądrowe egzoenergetyczne (z wydzieleniem energii) Dla neutronów termicznych cząstka ma energię 1,47 MeV, jądro litu 0,83 MeV. Cząstki te można rejestrować wieloma sposobami. Stosuje się na przykład licznik proporcjonalny napełniony gazem BF3 albo mający katodę pokrytą borem. produkty tej reakcji niosą energię 4,78 MeV. Lit można korzystać w licznikach scyntylacyjnych albo jako dodatkową warstwę - konwerter przed licznikiem półprzewodnikowym ciepło reakcji = 0,77 MeV. He jest stosowany do wypełniania liczników proporcjonalnych. Przy sporych energiach neutronów stosuje się metodę jąder odrzutu. Neutron zderzając się z protonem przekazuje mu sporą część swojej energii. Rozpędzony proton jonizuje ośrodek i może być zarejestrowany. Stosuje się scyntylatory zawierające wodór (na przykład antracen). Zobacz także: DETEKTORY PROMIENIOWANIA JĄDROWEGO

Czym jest DETEKTORY NEUTRONÓW znaczenie w Słownik fizyka D .