Słownik DETEKTORY NEUTRONÓW. co to znaczy? Słownik wywołują jonizacji ośrodka. Detekcja neutronów.

Czy przydatne?

Co to jest Neutronów Detektory

Definicja z ang. Neutron detectors., z niem. Neutronendetektoren..

Co to znaczy DETEKTORY NEUTRONÓW.: Neutrony nie posiadając ładunku nie wywołują jonizacji ośrodka. Detekcja neutronów oparta jest na zjawiskach, wskutek których powstaje promieniowanie jonizujące proste do detekcji. Reakcje jądrowe egzoenergetyczne (z wydzieleniem energii) Dla neutronów termicznych cząstka ma energię 1,47 MeV, jądro litu 0,83 MeV. Cząstki te można rejestrować wieloma sposobami. Stosuje się na przykład licznik proporcjonalny napełniony gazem BF3 albo mający katodę pokrytą borem. produkty tej reakcji niosą energię 4,78 MeV. Lit można korzystać w licznikach scyntylacyjnych albo jako dodatkową warstwę - konwerter przed licznikiem półprzewodnikowym ciepło reakcji = 0,77 MeV. He jest stosowany do wypełniania liczników proporcjonalnych. Przy sporych energiach neutronów stosuje się metodę jąder odrzutu. Neutron zderzając się z protonem przekazuje mu sporą część swojej energii. Rozpędzony proton jonizuje ośrodek i może być zarejestrowany. Stosuje się scyntylatory zawierające wodór (na przykład antracen). Zobacz także: DETEKTORY PROMIENIOWANIA JĄDROWEGO
Definicja DIAMAGNETYK.:
Co to jest Faraday odkrył, iż próbka bizmutu zbliżona do bieguna silnego magnesu ulega odpychaniu. Materiały o takich właściwościach nazwał d. Innym aspektem zjawiska diamagnetyzmu jest dążność próbki o detektory neutronów. co to jest.
Definicja DYNAMIKA:
Co to jest zajmujący się fizycznym i matematycznym opisem zachowania się ciał poddanych działaniu sił, jeżeli siły te wywołują zmiany ruchu (pędu, krętu) tych ciał. Fundamentem klasycznej d. są prawa (zasady) d detektory neutronów. definicja.
Definicja DETEKTORY "PLASTYKOWE".:
Co to jest naładowanej cząstki poprzez ciało stałe skutkuje stworzenie śladu o zakłóconej strukturze rzędu 50 Å. Ślady te można obserwować w mikroskopie elektronowym albo po odpowiedniej obróbce chemicznej w detektory neutronów. co znaczy.
Definicja DOZYMETRY:
Co to jest wykorzystywane do określania dawek promieniowania jonizującego. D. działają na takich zasadach jak detektory promieniowania jądrowego. Użytkowane są: - DOZYMETRY FOTOGRAFICZNE - zasada działania detektory neutronów. słownik.
Definicja DIODA PÓŁPRZEWODNIKOWA:
Co to jest półprzewodnikowy, gdzie wykorzystano właściwości złącza p-n (diody złączowe) albo złącza metal - półprzewodnik (diody ostrzowe). W diodach złączowych (złączu p n) materiał typu p, do którego w stanie detektory neutronów. znaczenie.

Czym jest DETEKTORY NEUTRONÓW znaczenie w Słownik fizyka D .