Słownik DAWKA POCHŁONIĘTA co to znaczy? Słownik energia promienowania jonizującego przekazana.

Czy przydatne?

Co to jest Pochłonięta Dawka

Definicja z ang. absorbed dose, z niem. absorbierte Dosis.

Co to znaczy DAWKA POCHŁONIĘTA: jednostka - 1 grey (Gy) - średnia energia promienowania jonizującego przekazana materii (powietrze, woda , ciało ludzkie...) o masie dm
Definicja DAWKA EKSPOZYCYJNA:
Co to jest miara jonizacji, jaka zachodzi w powietrzu pod wpływem promieniowania X albo γ dQ - ładunek jednego znaku wytworzony wewnątrz masy dm dawka pochłonięta co znaczy.
Definicja DOMENA FERROELEKTRYCZNA:
Co to jest spolaryzowany region kryształu ferroelektrycznego, gdzie polaryzacja spontaniczna PS osiąga stan nasycenia. Podział kryształu na domeny skutkuje, iż próbka ferroelektryczna nie poddana działaniu pola dawka pochłonięta krzyżówka.
Definicja DOŚWIADCZENIE DAVISSONA:
Co to jest C.J. Davisson i L.H. Germer obserwowali rozpraszanie wiązki elektronów na powierzchni monokryształu niklu. Obserwowano selektywne odbicie dla przypadków, gdy spełnione było równanie Bragga. W dawka pochłonięta co to jest.
Definicja DUDNIENIA:
Co to jest superpozycji fal o nieznacznie różniących się częstotliwościach. Jeżeli dodać do siebie dwa drgania: otrzymujemy drganie wypadkowe opisane równaniem: Otrzymuje się drganie wypadkowe o częstotliwości dawka pochłonięta słownik.
Definicja DŹWIĘK.:
Co to jest periodyczną falą dźwiękową jest fala sinusoidalna (harmoniczna). Odpowiadający jej dź. nazywa się tonem prostym albo czystym. Drganie źródła tonu jest prostym drganiem harmonicznym opisanym równaniem dawka pochłonięta czym jest.

Czym jest DAWKA POCHŁONIĘTA znaczenie w Słownik fizyka D .