Słownik DAWKA POCHŁONIĘTA co to znaczy? Słownik energia promienowania jonizującego przekazana.

Czy przydatne?

Co to jest Pochłonięta Dawka

Definicja z ang. absorbed dose, z niem. absorbierte Dosis.

Co to znaczy DAWKA POCHŁONIĘTA: jednostka - 1 grey (Gy) - średnia energia promienowania jonizującego przekazana materii (powietrze, woda , ciało ludzkie...) o masie dm
Definicja DIPOL MAGNETYCZNY.:
Co to jest magnes sztabkowy i zamknięty obwód z prądem stanowią d.m. Układ nazywa się d.m., jeżeli umieszczony w polu magnetycznym B doznaje działania momentu skręcającego gdzie to okres dipolowy magnetyczny dawka pochłonięta co to jest.
Definicja DZIAŁANIE:
Co to jest będąca iloczynem energii i czasu albo pędu i przesunięcia cząsteczki lub układu mechanicznego. Jednostką dz. jest [Js], dżul sekunda. Dz. jest istotną wielkością charakteryzującą ruch mechaniczny dawka pochłonięta definicja.
Definicja DETEKTORY NEUTRONÓW.:
Co to jest posiadając ładunku nie wywołują jonizacji ośrodka. Detekcja neutronów oparta jest na zjawiskach, wskutek których powstaje promieniowanie jonizujące proste do detekcji. Reakcje jądrowe dawka pochłonięta co znaczy.
Definicja DRUGIE PRAWO DYNAMIKI DLA RUCHU OBROTOWEGO.:
Co to jest sztywną działa stały niezrównoważony okres siły , to porusza się ona ruchem jednostajnie przyśpieszonym z przyśpieszeniem kątowym wprost proporcjonalnym do tego momentu siły: M = Iε gdzie I jest dawka pochłonięta słownik.
Definicja DOŚWIADCZENIE TORRICELLEGO.:
Co to jest Torricelli (1608-1647) podał w 1643 roku sposób pomiaru ciśnienia atmosferycznego, wynajdując równocześnie barometr rtęciowy. Torricelli użył długiej szklanej rury wypełnionej rtęcią, w dalszym ciągu dawka pochłonięta znaczenie.

Czym jest DAWKA POCHŁONIĘTA znaczenie w Słownik fizyka D .