Słownik ATMOSFERA FIZYCZNA co to znaczy? Słownik hydrostatycznemu słupa rtęci o wysokości 760 mm. 1.

Czy przydatne?

Co to jest Fizyczna Atmosfera

Definicja z ang. ATMOSPHERE PHYSICAL, z niem. ATMOSPHÄRE PHYSIKALISCHE.

Co to znaczy ATMOSFERA FIZYCZNA: jednostka ciśnienia równa ciśnieniu hydrostatycznemu słupa rtęci o wysokości 760 mm. 1 atm ≡ 760 mmHg Między atmosferą fizyczną a jednostką układu SI paskalem istnieje następujący związek: 1 atm = 101325 Pa = 1013,25 hPa Związek z innymi jednostkami ciśnienia: 1 atm = 760 Tor = 1,01325 hPa
Definicja ANALIZA WIDMOWA (SPEKTRALNA):
Co to jest zobacz WIDMA OPTYCZNE atmosfera fizyczna co to jest.
Definicja ANTENA ODBIORCZA:
Co to jest pola elektromagnetycznego i dostarcza, dzięki linii transmisyjnej, sygnał elektryczny do urządzenia odbiorczego. Dla zakresów fal długich, średnich i krótkich anteny mają postać prętów albo atmosfera fizyczna definicja.
Definicja ANTENA NADAWCZA:
Co to jest transmisyjnej (kabla, falowodu). Najprostszą anteną jest antena dipolowa umieszczona na końcu kabla koncentrycznego. Antena dipolowa złożona jest z dwóch przewodzących prętów ustawionych jak na atmosfera fizyczna co znaczy.
Definicja ADIABATA:
Co to jest zobacz PRZEMIANY GAZOWE atmosfera fizyczna słownik.
Definicja AKCELERATORY CYKLICZNE:
Co to jest przyspieszone cząstki poruszają się cyklicznie po okręgu, innych krzywych zamkniętych albo po spirali. W a.c. znajduje wykorzystanie zasada samoogniskowania się cząstek. - BETATRON - akcelerator atmosfera fizyczna znaczenie.

Czym jest ATMOSFERA FIZYCZNA znaczenie w Słownik fizyka A .