Słownik GĘSTOŚĆ ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO. co to znaczy? Słownik rozkładu ładunku elektrycznego można.

Czy przydatne?

Co to jest Elektrycznego Ładunku Gęstość

Definicja z ang. DENSITY ELECTRICAL LOAD., z niem. DENSITY elektrische Last..

Co to znaczy: W zależności od rodzaju ciągłego rozkładu ładunku elektrycznego można zdefiniować: a) gęstość liniową: ładunek przypadający na jednostkę długości naelektryzowanej nici. Jednostką jest 1 kulomb/metr. b) gęstość powierzchniową: ładunek przypadający na jednostkę pola naelektryzowanej powierzchni. Jednostką jest 1 kulomb/metr2. c) Gęstość objętościową: ładunek przypadający na jednostkę objętości naelektryzowanego dielektryka. Jednostką jest 1 kulomb/metr3. Powyższe wzory nie uwzględniają "ziarnistej" struktury ładunku elektrycznego. Dlatego ich stosowalność jest ograniczona do "porcji" ładunku dQ znacząco przewyższających rozmiar ładunku elementarnego. GĘSTOŚĆ PRĄDU - rozmiar wektorowa, której kierunek i zwrot są właściwe z kierunkiem ruchu dodatnich (umownych) nośników ładunku w trakcie przepływu poprzez przewodnik prądu elektrycznego. Wartość wektora g. p. jest równa ładunkowi przepływającemu poprzez jednostkę pola przekroju poprzecznego przewodnika w jednostce czasu. Jednostką g.p. w układzie jednostek SI jest Strumień wektora g.p. poprzez powierzchnię S, nazywa się natężeniem prądu elektrycznego przepływającego poprzez powierzchnię S. Mierzone w amperach natężenie prądu jest, jako strumień wektora , wielkością skalarną. GIROSKOP - bąk symetryczny obracający się z sporą prędkością kątową wokół własnej osi symetrii, która jest osią swobodną stałą. W zależności od liczby osi układu współrzędnych, wokół których może się swobodnie obracać, rozróżnia się g. o jednym, dwóch i trzech stopniach swobody. G. o trzech stopniach swobody złożona jest z wirnika i dwóch ramek obrotowych, tworzących tak zwany zawieszenie Cardana, które umożliwia zajęcie poprzez wirnik dowolnego położenia w przestrzeni. Unieruchomienie jednej ramki stwarza g. o dwóch stopniach swobody. G. znalazły sporo zastosowań praktycznych w licznych dziedzinach edukacji i techniki: w lotnictwie, rakietach i statkach kosmicznych do sterowania lotem i nawigacji, w marynarce, w artylerii i broni pancernej do określania kierunku, stabilizacji położenia armat i w celownikach, w górnictwie i przemyśle naftowym do budowy szybów i wierceń i tym podobne Do niedawna używano w Polsce nazwy żyroskop, przejętej z języka francuskiego, wprowadzonej poprzez twórcę nowoczesnego g. L. Foucaulta, który w 1852 r. po raz pierwszy użył tego terminu. Stosowana aktualnie nazwa ma własne źródło w antycznym języku greckim

Czym jest GĘSTOŚĆ ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO znaczenie w Słownik fizyka G .