Słownik ANTYMATERIA co to znaczy? Słownik uwarunkowaniach laboratoryjnych wytworzono jądra.

Czy przydatne?

Co to jest Antymateria

Definicja z ang. ANTIMATTER, z niem. Antimaterie.

Co to znaczy ANTYMATERIA: materia składająca się z antycząstek. W uwarunkowaniach laboratoryjnych wytworzono jądra antywodoru: antyproton, antydeuteron, antytryt. W skali mikroskopowej właściwości antycząstek i cząstek są symetryczne. Przy spotkaniu się cząstek z antycząstkami następuje anihilacja. To jest zdarzenie mogące służyć do wykrywania a. Nasz Układ Słoneczny jest wypełniony materią w formie "wiatru słonecznego". Gdyż nie obserwuje się anihilacji, istnienie a. jest bardzo niewiele prawdopodobne. Dostępne obserwacje pierwotnego promieniowania kosmicznego nie pozwalają wyciągać wniosków o istnieniu a. Sprzecznością pomiędzy symetrią materia - antymateria w mikroskali z asymetrią w skali makroskopowej (tylko materia) zajmują się teorie kosmologiczne
Definicja ANTYFERROMAGNETYZM:
Co to jest zobacz FERROMAGNETYK antymateria co znaczy.
Definicja ANTYFERROELEKTRYK:
Co to jest poniżej pewnej temp. TC, zwanej temperaturą Curie, występuje spontaniczne antyrównoległe uporządkowanie stałych albo indukowanych momentów dipolowych. Uporządkowanie takie zachodzi w obrębie każdej antymateria krzyżówka.
Definicja AMPEROMIERZ:
Co to jest wykorzystywany do pomiaru natężenia prądu elektrycznego, włączany szeregowo z odbiornikiem energii w obwodzie elektrycznym. Z racji na szeregowe włączenie do obwodu spadek napięcia na zaciskach a antymateria co to jest.
Definicja ABERRACJA CHROMATYCZNA:
Co to jest obrazu związana z dyspersją światła w materiale, z którego zrobiona jest soczewka. Pojedyncza soczewka ma różne ogniskowe dla światła o różnych barwach. Ognisko dla światła niebieskiego znajduje się antymateria słownik.
Definicja ANODA:
Co to jest do której dążą jony ujemne (aniony) w procesie elektrolizy. Także elektroda dodatnia wychwytująca elektrony w różnego typu lampach elektronowych (dioda próżniowa, fotokomórka, lampa rentgenowska). A antymateria czym jest.

Czym jest ANTYMATERIA znaczenie w Słownik fizyka A .