Słownik ABERRACJA ŚWIATŁA (A. ASTRONOMICZNA) co to znaczy? Słownik Ziemi i skończoną (jednakże.

Czy przydatne?

Co to jest ABERRACJA ŚWIATŁA (A. ASTRONOMICZNA)

Definicja z ang. Aberration of light (A. astronomical), z niem. Aberration des Lichts (A. astronomische).

Co to znaczy ABERRACJA ŚWIATŁA (A. ASTRONOMICZNA): zdarzenie wywołane ruchem orbitalnym Ziemi i skończoną (jednakże bardzo sporą) wartością prędkości rozchodzenia się światła. W 1725 r. J. Bradley, prowadząc pomiary pozornych położeń gwiazd stałych, stwierdził, iż gwiazdy znajdujące się w pobliżu zenitu wydają się poruszać w przybliżeniu po orbitach kołowych, nie mniej jednak moment obiegu wynosi 1 rok, a średnica kątowa orbity - ok. 40´´,5. Stwierdził ponadto, iż gwiazdy zajmujące pozycje dalekie od zenitu wykonują podobny ruch, ale pozorna orbita jest elipsą. Właśnie to zdarzenie zaobserwowane poprzez Bradleya nazywa się a.ś. Najłatwiej można wyjaśnić to zdarzenie posługując się analogią między biegiem wiązki światła a spadaniem kropel deszczu. Jeżeli nie wieje wiatr, krople deszczu spadają pionowo i człowiek, stojący pod parasolem trzymanym nad głową, nie moknie. Jeżeli jednak człowiek zacznie biec, to by nie zmoknąć musi odchylić parasol od pionu (naprzód) o kąt zależny od prędkości ruchu kropel deszczu i od prędkości biegu. Podobnie światło gwiazdy, które wpada do obiektywu lunety poruszającej się z prędkością ruchu orbitalnego Ziemi, nie przejdzie poprzez okular lunety, jeżeli będzie ona ustawiona pionowo (dla gwiazd w pobliżu zenitu), gdyż w trakcie pokonywania poprzez światło drogi równej długości lunety, luneta przesunie się wraz z Ziemią o odcinek l = vz Δ t, gdzie vz szybkość ruchu orbitalnego ziemi
Definicja AKCELERATOR TYPU TANDEM:
Co to jest zobacz AKCELERATORY ELEKTROSTATYCZNE aberracja światła (a. astronomiczna) co znaczy.
Definicja ASTYGMATYZM:
Co to jest wada wzroku związana ze zniekształceniem rogówki oka. Odległość ogniskowa jest inna dla linii poziomych i inna dla linii pionowych przedmiotu. Skutkuje to nieostrość obrazu. Korekcja tej wady bazuje aberracja światła (a. astronomiczna) krzyżówka.
Definicja AKUSTYKA:
Co to jest Powodem wrażeń dźwiękowych u ludzi i zwierząt jest wpływ na ich organy słuchu fal sprężystych, rozchodzących się w powietrzu albo innym ośrodku sprężystym pod wpływem drgań mechanicznych źródła aberracja światła (a. astronomiczna) co to jest.
Definicja AKTYWNOŚĆ:
Co to jest zobacz PRAWO ROZPADU PROMIENIOTWÓRCZEGO aberracja światła (a. astronomiczna) słownik.
Definicja ANTENA:
Co to jest wykorzystywane do wysyłania w otaczającą przestrzeń (antena nadawcza) albo do odbioru fal elektromagnetycznych (antena odbiorcza). Po raz pierwszy zastosował antenę, w formie długiego przewodzącego aberracja światła (a. astronomiczna) czym jest.

Czym jest ABERRACJA ŚWIATŁA (A znaczenie w Słownik fizyka A .