KRZYŻÓWKA Blokowanie, Blad Programu, Bramka, Blad Bezwzgledny, Bit Zabrudzenia, Blad Wykonania.

Definicje komputerowe B


Słownik komputerowy, co to znaczy w informatyce

Słownik KRZYŻÓWKA Blokowanie, Blad Programu, Bramka, Blad Bezwzgledny, Bit Zabrudzenia, Blad Wykonania, Blackbox, Biblioteka Laczona Dynamicznie, Boa, Bombardowanie Poczta, Baza co to znaczy.

Definicja Krzyżówka Blokowanie, Blad Programu, Bramka, Blad Bezwzgledny, Bit co to jest.