Słownik baza danych co to jest? Do czego służy okreslonej budowie. B.d. jest modelowym ujeciem.

Czy przydatne?

Co to jest baza danych

Co to jest BAZA DANYCH: rodzaj komputerowego zbioru kartotek, magazyn danych o okreslonej budowie. B.d. jest modelowym ujeciem fragmentu rzeczywistosci bedacego obiektem zainteresowania (universe of discours) osób, instytucji, organizacji, spółek, zakladów i tym podobne, reprezentujacym fakty dotyczace tej rzeczywistosci w formie umozliwiajace ich przetwarzanie w komputerze. Ważne obiekty danego przedmiotu zainteresowania okresla się jak e n c j e albo k l a s y; klasa albo encja w rejestrze samochodów sa poszczególne samochody, a takze ich wlasciciele albo uzytkownicy. Projekt b.d. okresla jej strukture (czesc intensjonalna) i zawartosc (czesc ekstensjonalna). Dane przechowywane w bazie sa trwale, co nie znaczy, ze nie ulegaja zmianom. W kazdej chwili b.d. znajduje się w okreslonym stanie. Operacje powodujace zmiane stanu b.d. nosza nazwe transakcji. Poprzez i n t e g r a l n o s c b.d. rozumie się wierne odzwierciedlanie poprzez nia przedmiotu zainteresowania jej uzytkowników. Prostymi przykladami baz danych sa spisy towarów, rozklady jazdy, ewidencje pracowników, wykazy platnicze, wszelkiego rodzaju rejestry bankowe, kartoteki urzedowe, biblioteki, katalogi, ksiazki telefoniczne, szpitalne historie chorób, dzienniki lekcyjne, wykazy osób podejrzanych, ksiegi parafialne i tak dalej Wszystkie one musza spelniac jeden warunek: ich tworzenie, przechowywanie, uaktualnianie i przeszukiwanie powinno się odbywac w komputerze. Najprostsze b.d. sa jednopoziomowe (plaskie) i sa tworzone poprzez plik jednostek o jednolitej strukturze, zwanych r e k o r d a m i. Rekordy, a więc przedmioty skladowe pliku b.d., zawieraja pola róznorodnych typów: numeryczne, znakowe, tekstowe, pola walut, a w razie b a z m u l t i m e d i a l n y c h takze pola wskaznikowe odnoszace się do zapamietanych w komputerze cyfrowych obrazów, animacji i dzwieków. W zaleznosci od charakteru przedmiotu zainteresowania b.d. tworza wielokolumnowe tabele spelniajace scisle obowiązki. Tabele takie okresla się mianem stosunku, a tworzone poprzez nie bazy nazywa się relacyjnymi b.d. W zarzadzaniu wiadomość b.d. sa przydatne klucze, za pomoca których okresla się zapytanie kierowane do b.d. albo reguly porzadkowania b.d. (sporzadzanie indeksów b.d.). Istnieja standardowe jezyki obslugi b.d., na przykład SQL. Praktycznie nie ma juz dziedziny zainteresowan, która nie podlegalaby odwzorowaniu w komputerowa b.d. Dysponowanie wlasciwa wiadomość o okreslonym obiekcie w okreslonym czasie i miejscu jest zawsze cenna wartoscia, pomocna w podejmowaniu udanych decyzji. Zobacz tez plik, rekord, pole, encja, stosunek, klucz, system b.d., rozproszona baza danych, Interpol
Jak działa Bibliotekarz:
Co to jest program sluzacy do organizowania i zarzadzania bibliotekami. Popularna nazwa b. jest lib baza danych co to jest.
Jak działa Bit Kontrolny:
Co to jest dolaczany do ekipy bitów zawierajacych kontrolowana wiadomości, umozliwiajacy wykrycie znieksztalcenia tej informacji. Użytkowany w pamieciach operacyjnych i przy przesylaniu informacji w sieciach baza danych definicja.
Jak działa Biala Skrzynka:
Co to jest koncepcji albo koniecznosci doglebnego rozeznania w budowie programu, mechanizmu albo urzadzenia w razie zamiaru jego uzycia; 2. Abstrakcja odnoszaca się do widocznosci implementacji z pominieciem baza danych co znaczy.
Jak działa Backus, J.:
Co to jest r. amerykanski matematyk i komputerowiec, w latach 1953-1957 w IBM kierowal zespolem, który opracowal jezyk Fortran; w latach 50. wspólnie z G. Amdahlem wspóluczestniczyl w budowie komputera IBM 704 baza danych słownik.
Jak działa Bit:
Co to jest najmniejsza i niepodzielna porcja informacji, reprezentowana poprzez cyfre mechanizmu dwójkowego: 0 albo 1; wartosci b. moga byc reprezentowane poprzez pare stanów fizycznych (magnetycznych baza danych znaczenie.

Czym jest Danych Baza znaczenie w Słownik programisty B .