Co robi LASTLOG użycie. Konsola is read from the file /var/log/lastlog uruchomić.

Czy przydatne?

Polecenie lastlog

Wykonanie, użycie: System administration command. Print the last login times for system accounts. Login information is read from the file /var/log/lastlog

Opcje wykonania lastlog w konsoli

-tn, --timen

Print only logins more recent than n days ago.

-uname, --username

Print only login information for user name.

Przykłady lastlog działanie w Słownik polecenie L