Co robi GUNZIP użycie. Konsola Uncompress files compressed by gzip . See gzip for a list of options.

Czy przydatne?

Polecenie gunzip

Wykonanie, użycie: Uncompress files compressed by gzip. See gzip for a list of options

Opcje wykonania gunzip w konsoli

Przykłady gunzip działanie w Słownik polecenie G