Słownik NAT (Network Address Translation) definicja. Czym jest adresów sieciowych pozwalająca na.

Czy przydatne?

Definicja NAT (Network Address Translation)

Co to znaczy NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATION): NAT (Network Address Translation) - funkcja translacji adresów sieciowych pozwalająca na wielu użytkownikom jednoczesny dostęp do zasobów zewnętrznych, na przykład Internetu, z jednego adresu IP albo konta dostępowego

Definicja NMEA (National Marine Electronics Association):
Co to jest NMEA (National Marine Electronics Association) - standard formatu danych nawigacyjnych przesyłanych z odbiornika GPS do mechanizmu nawigacyjnego nat (network address translation) co znaczy.
Definicja NCQ (Native Command Queuing):
Co to jest Queuing) - optymalizacja metody pracy twardego dysku przez zmianę kolejności wykonywania zadań odczytu i zapisu w taki sposób aby były one realizowane przy jak najmniejszej ilości skoków systemu nat (network address translation) krzyżówka.
Definicja NAS (Network Attached Storage):
Co to jest Attached Storage) - oparty na protokołach zdalnego udostępniania plików (NFS, SMB/CIFS) specjalizowana jednostka spełniająca rolę serwera plików. Przeważnie mechanizm NAS nie posiada możliwości nat (network address translation) co to jest.
Definicja NIS (Network Information Service):
Co to jest Information Service) - sieciowy serwis informacyjny. To jest serwis, który dostarcza wszystkim komputerom w sieci informacji niezbędnych do ich funkcjonowania w owej sieci, takich jak obsługa NFS dla nat (network address translation) słownik.
Definicja NAVSTAR:
Co to jest NAVSTAR - nazwa satelitów mechanizmu GPS (Navigation Satellite Timing and Ranging nat (network address translation) czym jest.

Czym jest NAT (Network Address znaczenie w Słownik informatyka N .