Słownik S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) definicja. Czym jest.

Czy przydatne?

Definicja S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)

Co to znaczy S.M.A.R.T. (SELF-MONITORING, ANALYSIS AND REPORTING TECHNOLOGY): S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology) - rodzaj oprogramowania dla dysków twardych, umożliwiający automatyczne monitorowanie stanu technicznego dysku i ostrzegający o ewentualnych problemach. S.M.A.R.T. po raz pierwszy został zaimplementowany w 1997 roku w standardzie ATA-3

Definicja SSD (Solid State Drive):
Co to jest Drive) - dysk twardy zbudowany w oparciu o technologię półprzewodnikową. Do fundamentalnych zalet należy zaliczyć brak żadnych cześci mechanicznych poprzez co są zdecydowanie bardziej odporne na s.m.a.r.t. (self-monitoring, analysis and reporting technology) co to jest.
Definicja SSID (Service Set IDentifier):
Co to jest IDentifier) - identyfikator przypisany każdemu urządzeniu dostępowemu w sieciach WiFi. Złożona jest z maksymalnie 32 znaków, i dodawany jest do nagłówków pakietów wysyłanych poprzez bezprzewodową s.m.a.r.t. (self-monitoring, analysis and reporting technology) definicja.
Definicja SPD (Serial Presence Detect):
Co to jest Presence Detect) - to chip w module pamięci przechowujący m. in. informację o timingach. BIOS płyty głównej korzystając z tych informacji dobiera odpowiednie wskaźniki pracy modułów pamięci s.m.a.r.t. (self-monitoring, analysis and reporting technology) co znaczy.
Definicja StarForce:
Co to jest najlepszych zabezpieczeń. Chronione płyty zawierają 24-bitowy klucz, który jest zapisywany tylko raz, w chwili pierwszego uruchomienia programu. Weryfikacji oryginalności nośnika dokonuje się s.m.a.r.t. (self-monitoring, analysis and reporting technology) słownik.
Definicja SQL (Structured Query Language):
Co to jest Query Language) - język oparty na zapytaniach wykorzystywany do wyszukiwania informacji w bazach danych. Jego pierwowzór SEQUEL (structured English query language) został zaprojektowany poprzez IBM w s.m.a.r.t. (self-monitoring, analysis and reporting technology) znaczenie.

Czym jest S.M.A.R.T. (Self-Monitoring znaczenie w Słownik informatyka S .