Definicja Serwer multimedialny co oznacza. Czym jest multimedialnych do poszczególnych użytkowników.

Czy przydatne?

Definicja Multimedialny Serwer

Co to jest Serwer multimedialny przyjęty w infostradach obowiązek dostosowywania informacji multimedialnych do poszczególnych użytkowników stawia wygórowane wymogi bankom informacji, które muszą być pojemne, elastyczne i mieć bardzo błyskawiczny dostęp do żądanej informacji. Można to zobrazować na przykładzie serwera dnia (z angielskiego: Daily Server). By materiał zdjęciowy, nadsyłany poprzez poszczególne grupy telewizyjne, mógł być wykorzystany w różnych programach albo dziennikach, nagrywany jest na kilku magnetowidach, potem adekwatnie przegrywany i montowany należycie do potrzeb. To jest zabieg czasochłonny i niewiele elastyczny, ponadto każde następne przegranie pogarsza jakość materiału. Problem ten eliminuje przedstawiona po raz pierwszy na Konferencji NAB’95 poprzez firmę Sony nowa koncepcja produkcji dzienników telewizyjnych Sony News Solution. Jej istota bazuje na tym, iż wszystkie materiały, które spływają do ośrodka, nagrywane są na serwerze wizyjnym, tak zwany serwerze dnia. To jest szczególny twardy dysk o swobodnym dostępie i pojemności pamięci odpowiadającej jednodniowym potrzebom. Każda wiadomość (prócz bazy danych serwera dnia) zapisywana jest także pod postacią silnie skompresowanych w serwerze klipów na innym dysku twardym. Dziennikarze mogą przejrzeć każdy fragment informacji na swoich stacjach roboczych, dokonać zgrubnego montażu swoich felietonów (wspólnie z miksami błyskawicznymi) i stworzyć listę montażową. Spis ta jest zapamiętana poprzez komputer news roomu i może być wywoływana poprzez montażową stację roboczą. Jeżeli nachodzi potrzeba dokonywania przeglądu informacji z wydarzeń trwających kilka dni i ich uaktualniania w następnych wydaniach dzienników, spółka Sony proponuje bardzo ekonomiczne połączenie stacji dysków twardych ze znacząco tańszymi dyskami magnetooptycznymi (MO). Do zapisania jednego filmu fabularnego w technice cyfrowej potrzeba około 200 GB pamięci, a więc tyle, ile mieści się na 300 płytach CD-ROM. Nawet po stukrotnym zredukowaniu (dzięki kompresji MPEG), do zapisu jednego filmu potrzeba ciągle kilku GB pamięci. Biblioteka dla 100 filmów musi mieć pamięć rzędu 262 GB. Tak spore zbiory mogą przechowywać i udostępniać w okresie rzeczywistym (czego wymaga funkcja VOD) jedynie zespoły komputerowych dysków stałych. Zespół takich dysków wraz ze specjalizowanym komputerem obsługującym transmisję nosi miano serwera wideo. Do najlepszych serwerów wideo zalicza się aktualnie mechanizm będący wspólnym dziełem nCube (sprzęt) i Oracle (oprogramowanie). W maksymalnej konfiguracji serwer nCube zawiera 8192 moduły mikroprocesorowe i może obsłużyć dyski o łącznej pojemności 18 TB (terabajtów). Prędkość transmisji na wyjściu dochodzi do 10 MB/s, co pozwala na przesyłanie skompresowanego obrazu telewizyjnego. Ostatnia wersja oprogramowania Oracle zapewnia jednoczesną obsługę 20 tys. abonentów, co odpowiada potrzebom dużego miasta. Opracowywana jest kolejna wersja serwera nCube zawierająca 65 tys. procesorów, a nowe oprogramowanie Oracle będzie mogło obsłużyć nawet do 100 tys. abonentów, co daje olbrzymie możliwości wyboru programów telewizyjnych na żądanie (VOD)

Czym jest Serwer multimedialny znaczenie w Słownik Internet S .