Słownik ZJAWISKO ZEEMANA co to znaczy? Słownik Zeemana w 1896 r. Źródło światła (wyładowanie w.

Czy przydatne?

Co to jest Zeemana Zjawisko

Definicja z ang. Zeeman, z niem. Zeeman.

Co to znaczy ZJAWISKO ZEEMANA: zostało odkryte poprzez Holendra P. Zeemana w 1896 r. Źródło światła (wyładowanie w gazie) jest umieszczone w mocnym polu magnetycznym wytwarzanym poprzez elektromagnes (zobacz rysunek). Wiązka światła jest kierowana do szczeliny wejściowej spektrografu optycznego. Przy obserwacji w kierunku prostopadłym do pola magnetycznego B, prócz pierwotnej linii widmowej o częstotliwości no obserwuje się dwie dodatkowe linie o częstotliwościach v1=vo+Δv, v2=vo-Δv (*) μB - magneton Bohra h - stała Plancka Światło tych linii jest spolaryzowane liniowo. Przy obserwacji w kierunku równoległym do pola magnetycznego obserwuje się 2 linie widmowe o częstotliwościach 1 i 2, linia o znika. Światło linii 1 i 2 jest spolaryzowane kołowo w przeciwnych kierunkach. Rozszczepienie linii widmowej na 3 składowe nazywa się normalnym z.Z. Wzór (*) można wyprowadzić w sposób klasyczny albo korzystając z mechaniki kwantowej. Z orbitalnym momentem pędu związany jest orbitalny okres magnetyczny. Energia dipola magnetycznego w polu magnetycznym o indukcji B wynosi: μE = μBBml dla l = 1 (magnetyczna liczba kwantowa) ml przyjmuje wartości: -1, 0, +1 Podstawiając μE = hμv, otrzymuje się wyrażenie (*). Jak widać na rysunku, poziom energetyczny (l = 1) rozszczepia się w polu magnetycznym na 3 podpoziomy i są obserwowane 3 linie widmowe. W razie gdy l > 1, w polu magnetycznym występuje rozszczepianie poziomów na większą liczbę podpoziomów i obserwuje się rozszczepienie linii na większa liczbę składowych, co nazywa się anomalnym z.Z
Definicja ZWIERCIADŁO LLOYDA:
Co to jest doświadczenia interferencyjnego typu Younga. W doświadczeniu Lloyda światło wychodzi ze szczeliny S, umieszczonej blisko powierzchni płaskiego zwierciadła. Do ekranu dochodzi fala wysyłana poprzez zjawisko zeemana co to jest.
Definicja ZAWADA:
Co to jest zobacz OBWODY PRĄDU ZMIENNEGO zjawisko zeemana definicja.
Definicja ŻYROSKOP:
Co to jest zobacz GIROSKOP zjawisko zeemana co znaczy.
Definicja ZAĆMIENIE:
Co to jest niebieskiego poprzez cień wytworzony poprzez inne ciało niebieskie. Termin z. odnosi się przeważnie do z. Słońca albo Księżyca. Regularnie używa się tej nazwy odnosząc się do z. księżyców Jowisza zjawisko zeemana słownik.
Definicja ZORZA POLARNA:
Co to jest zobacz ZIEMSKIE POLE MAGNETYCZNE zjawisko zeemana znaczenie.

Czym jest ZJAWISKO ZEEMANA znaczenie w Słownik fizyka Z .