Słownik SIŁA LORENTZA co to znaczy? Słownik ładunkiem Q, poruszającą się w polu magnetycznym z.

Czy przydatne?

Co to jest Lorentza Siła

Definicja z ang. The Lorentz force, z niem. Die Lorentz-Kraft.

Co to znaczy: siła działająca na cząstkę naładowaną ładunkiem Q, poruszającą się w polu magnetycznym z prędkością . Siła ta jest zawsze prostopadła do wektora prędkości v i wyraża się wzorem: F = qv × B Wartość s.L. wynosi: F = Bqvsin α S.L. znika, gdy cząstka porusza się w kierunku linii indukcji pola magnetycznego, a jest największa wtedy, gdy kierunek prędkości jest prostopadły do linii indukcji. Gdyż s.L. jest prostopadła do wektora prędkości, to pełni ona rolę siły dośrodkowej i nie wykonuje pracy. Siła oddziaływania magnetycznego pozwala ogniskować i odchylać wiązki elektronów w lampach obrazowych i w mikroskopach elektronowych, utrzymuje na zamkniętym torze cząstki przyspieszane w różnego typu akceleratorach, gra ważną rolę w konstrukcjach różnego typu spektrografów masowych. Jeżeli cząstka naładowana znajdzie się w polach: elektrycznym i magnetycznym, to działająca na nią siła wyrazi się wzorem: F = qE + qv × B (*) Pierwszy, niezależny od prędkości, składnik sumy opisuje wpływ elektryczne, a drugi wpływ pola magnetycznego na poruszającą się cząstkę naładowaną. Regularnie wzór (*) nazywany jest wzorem na s.L

Czym jest SIŁA LORENTZA znaczenie w Słownik fizyka S .