Słownik IZOTOPY co to znaczy? Słownik różniące się liczbą neutronów (N) i liczbą masową To są zatem.

Czy przydatne?

Co to jest Izotopy

Definicja z ang. Isotopes, z niem. Isotopes.

Co to znaczy: nuklidy mające ten sam ładunek (Z), różniące się liczbą neutronów (N) i liczbą masową To są zatem jądra tego samego pierwiastka. Atomy i. mają prawie identyczne właściwości chemiczne, z kolei różnią się ich właściwości fizyczne; wodoru: T1/2i. tlenu: trwałe, występujące w przyrodzie i. uranu, promieniotwórcze, występujące w przyrodzie Wytworzono sztucznie i. uranu od A = 227 do A = 240 Istnieją sposoby rozdzielania izotopów. IZOTROPIA - zobacz ANIZOTROPIA JĄDRA STABILNE - zobacz STABILNOŚĆ JĄDER JĄDRO ATOMOWE - centralna część atomu o niewielkich rozmiarach, gdzie skoncentrowana jest niemal cała masa atomu. Jądro złożona jest z nukleonów: Z ( liczba atomowa Z) protonów i N neutronów. Liczba nukleonów w jądrze ( liczba masowa) wynosi: A = N + Z Wskutek różnych doświadczeń (na przykład doświadczenie Rutherforda) otrzymano wyrażenie na promień jądra: rj = roA 1/3, ro = 1,2 ˇ 10-15 m. Promień jądra jest wielokrotnie mniejszy od promienia atomu - ra Wzór na rj prowadzi do wniosku, iż objętość jądra Vj ∝ A. Gęstość substancji jądrowej wszystkich jąder jest taka sama i wynosi 1017 kg/m3. Jądro o określonej wartości A i Z nosi nazwę nuklidu. Jego znak zapisujemy w następujący sposób: , na przykład rad

Czym jest IZOTOPY znaczenie w Słownik fizyka I .