Słownik DICHROIZM co to znaczy? Słownik zobacz POLARYZACJA ŚWIATŁA Poprzez SELEKTYWNĄ ABSORPCJĘ.

Czy przydatne?

Co to jest Dichroizm

Definicja z ang. dichroism, z niem. Dichroismus.

Co to znaczy DICHROIZM: zobacz POLARYZACJA ŚWIATŁA Poprzez SELEKTYWNĄ ABSORPCJĘ
Definicja DAWKA EKSPOZYCYJNA:
Co to jest miara jonizacji, jaka zachodzi w powietrzu pod wpływem promieniowania X albo γ dQ - ładunek jednego znaku wytworzony wewnątrz masy dm dichroizm co to jest.
Definicja DYSK NEWTONA:
Co to jest zobacz BARWA ŚWIATŁA dichroizm definicja.
Definicja DONOR:
Co to jest wartościowości wyższej od wartościowości macierzystych atomów domieszkowanego materiału półprzewodnikowego. Odpowiednikiem mogą być atomy arsenu albo fosforu wprowadzone do kryształu krzemu dichroizm co znaczy.
Definicja DOŚWIADCZENIE YOUNGA:
Co to jest zobacz INTERFERENCJA ŚWIATŁA dichroizm słownik.
Definicja DAWKA POCHŁONIĘTA:
Co to jest jednostka - 1 grey (Gy) - średnia energia promienowania jonizującego przekazana materii (powietrze, woda , ciało ludzkie...) o masie dm dichroizm znaczenie.

Czym jest DICHROIZM znaczenie w Słownik fizyka D .