Słownik DICHROIZM co to znaczy? Słownik zobacz POLARYZACJA ŚWIATŁA Poprzez SELEKTYWNĄ ABSORPCJĘ.

Czy przydatne?

Co to jest Dichroizm

Definicja z ang. dichroism, z niem. Dichroismus.

Co to znaczy DICHROIZM: zobacz POLARYZACJA ŚWIATŁA Poprzez SELEKTYWNĄ ABSORPCJĘ
Definicja DYSOCJACJA TERMICZNA:
Co to jest kryształach o wiązaniu jonowym defektów sieci krystalicznej, których stężenie N jest zależne od temp.. Powstawanie tych defektów bazuje na opuszczaniu poprzez kationy ich pozycji w węzłach sieci i dichroizm co znaczy.
Definicja DIAMAGNETYK.:
Co to jest Faraday odkrył, iż próbka bizmutu zbliżona do bieguna silnego magnesu ulega odpychaniu. Materiały o takich właściwościach nazwał d. Innym aspektem zjawiska diamagnetyzmu jest dążność próbki o dichroizm krzyżówka.
Definicja DYFRAKCJA ŚWIATŁA.:
Co to jest poprzez wąską szczelinę rozprzestrzenia się na region większy niż wynika to z konstrukcji geometrycznej. Odbywa się tak w konsekwencji dyfrakcji lub, innymi słowami, ugięcia światła. Dyfrakcję można dichroizm co to jest.
Definicja DZIELNIK NAPIĘCIA.:
Co to jest Natężenie prądu płynącego poprzez szeregowo połączone oporniki jest takie samo w każdym oporniku. W ten sposób, dla układu przedstawionego na rysunku, można napisać: U = I(R1 + R2) U1 = IR1           dichroizm słownik.
Definicja DZIURA OZONOWA:
Co to jest DZWONEK ELEKTRYCZNY. - W konstrukcji dz.e. zastosowano zasadę działania przerywacza Neefa. Po zwarciu wyłącznika W prąd elektryczny przepływa poprzez uzwojenie elektromagnesu powodując przyciągnięcie dichroizm czym jest.

Czym jest DICHROIZM znaczenie w Słownik fizyka D .