Słownik RUCH ODRZUTOWY. co to znaczy? Słownik pędu. Gazy uzyskane w trakcie spalania paliwa z.

Czy przydatne?

Co to jest Odrzutowy Ruch

Definicja z ang. MOVEMENT JET., z niem. BEWEGUNG JET..

Co to znaczy: Fundamentem r.o. jest zasada zachowania pędu. Gazy uzyskane w trakcie spalania paliwa z utleniaczem są wyrzucane z sporą prędkością do tyłu poprzez dysze rakiety i w ten sposób rakieta uzyskuje pęd skierowany naprzód. Zasada zachowania pędu pozwala znaleźć zależność prędkości rakiety od zmiany jej masy. W momencie t szybkość rakiety wynosi v, jej masa M; z dysz rakiety zaczynają być wyrzucane gazy z prędkością u względem rakiety. W okresie dt masa rakiety zmniejszy się i będzie równa M + dM, (gdzie - dM - masa wyrzuconego gazu), jej szybkość zaś wzrośnie i będzie równa v + dv. Przyrównując do siebie wartości pędów układu w chwilach: t i t + dt otrzymuje się równanie: Mv = (M + dM)(v + dv) - dM(v - u) z którego, zaniedbując mały składnik drugiego rzędu Mdvd, otrzymujemy zależność: Mdv + udM = 0 albo Całkowanie powyższego równania różniczkowego i skorzystanie z warunku początkowego (przy starcie rakiety, dla v = 0, masa rakiety M = M0) prowadzi do uzyskania zależności prędkości rakiety od zmiany jej masy: Zasada ruchu odrzutowego

Czym jest RUCH ODRZUTOWY znaczenie w Słownik fizyka R .