Słownik ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA co to znaczy? Słownik opierające na zmianie objętości ciał ze.

Czy przydatne?

Co to jest Cieplna Rozszerzalność

Definicja z ang. THERMAL EXPANSION, z niem. THERMAL EXPANSION.

Co to znaczy ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA: ROZSZERZALNOŚĆ OBJĘTOŚCIOWA - zdarzenie opierające na zmianie objętości ciał ze wzrostem temp.. Ze wzrostem temp. rośnie intensywność ruchów cieplnych, co prowadzi do wzrostu objętości ciała. Wyjątkiem jest anomalna rozszerzalność cieplna wody. Wzrost objętości ciała ΔV = V - Vo można zapisać (dla ustalonego ciśnienia p = const) ΔV = γVoΔT γ - współczynnik rozszerzalności objętościowej; Vo - objętość początkowa; ΔT - wzrost temp.. Zależność objętości ciała od przyrostu temp. Jeśli zależność V od ΔT jest liniowa, wówczas γ ma określoną wartość. W razie zależności nieliniowej można określić średnią wartość γ dla danego przedziału ΔT; γ przyjmuje wartości: gazy ciecze 10-3-10-4 [1/K] ciała stałe 10-5-10-6 [1/K] - ROZSZERZALNOŚĆ LINIOWA - zdarzenie opierające na zmianie wymiarów liniowych ciał stałych. Wzrost długości: Δl = l - lo l = αloΔT l = lo(l + αΔT) Współczynnik rozszerzalności liniowej: Zależność długości ciała od przyrostu temp. Pomiędzy γ i α istnieje związek:γ = 3α (dla ciał izotropowych)γ = αx + αy + αz (dla ciał anizotropowych; x, y, z - kierunki prostopadłe do siebie). Zdarzenie r.c. wykorzystuje się w termometrach. Zdarzenie to trzeba uwzględnić przy projektowaniu i wykonaniu prac inżynierskich. Na przykład most ma inną długość latem i zimą
Definicja RÓWNANIE BERNOULLIEGO:
Co to jest poprzez D. Bernoulliego w 1738 r. fundamentalne prawo mechaniki płynów wynika z twierdzenia o pracy i energii, które mówi: Robota wykonana poprzez wypadkową siłę działającą na układ jest równa rozszerzalność cieplna co znaczy.
Definicja RADIO:
Co to jest wykorzystywane do wysyłania i odbioru fal radiowych. Drgania elektryczne o częstotliwościach akustycznych wytworzone poprzez odpowiedni przetwornik (mikrofon, magnetofon, gramofon), po odpowiednim rozszerzalność cieplna krzyżówka.
Definicja RÓWNANIE BRAGGA.:
Co to jest rentgenowskich o długości fali λ padających na kryształ może ulec selektywnemu odbiciu, gdy spełnione jest r.B.: 2d sinΘ = nλ d - odległość pomiędzy płaszczyznami w krysztale; Θ - kąt rozszerzalność cieplna co to jest.
Definicja RÓWNANIE RUCHU:
Co to jest współrzędnych albo pędu poruszającego się ciała. Przykład r.r.: - równanie ruchu jednostajnie przyśpieszonego;x = v0t - parametryczne równania rzutu poziomego. Regularnie r.r. mają ogólniejszą postać rozszerzalność cieplna słownik.
Definicja RUCH DOWOLNY PROSTOLINIOWY.:
Co to jest zmiennym) zależność drogi przebywanej poprzez pkt. materialny od czasu s = s(t) może mieć dowolną postać. Szybkość średnią w ruchu dowolnym definiuje się, podobnie jak w ruchu jednostajnym rozszerzalność cieplna czym jest.

Czym jest ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA znaczenie w Słownik fizyka R .