Słownik RÓWNANIE SCHRÖDINGERA co to znaczy? Słownik mechaniki kwantowej. To jest równanie falowe.

Czy przydatne?

Co to jest Schrödingera Równanie

Definicja z ang. The Schrödinger equation, z niem. Die Schrödinger-Gleichung.

Co to znaczy RÓWNANIE SCHRÖDINGERA: fundamentalne równanie różniczkowe mechaniki kwantowej. To jest równanie falowe dla fal de Broglie´a. Stan układu kwantowego określony jest poprzez funkcję falową Ψ = Ψ(, t), zależną od położenia i czasu t. W razie ogólnym Ψ jest funkcją zespoloną, spełniającą warunki ciągłości, całkowalności. Kwadrat modułu funkcji falowej |Ψ |2 jest gęstością prawdopodobieństwa przebywania cząstki w danym punkcie przestrzeni. Jeśli rozkład prawdopodobieństwa nie wymienia się w okresie, można zapisać: Ψ(, t) = Ψ(x, y, z, t) = = ψ(z, x, y) ⋅ φ(t) ψ(x, y, z) spełnia r.S. niezależne od czasu: (*)Λ - operator Laplace´a, E - energia całkowita, U - energia potencjalna, m - masa cząstki. W razie jednowymiarowym równanie (*) ma postać: Funkcja Ψ (, t) spełnia r.S. zależne od czasu
Definicja ROZSZCZEPIENIE JĄDER ATOMOWYCH:
Co to jest jądro rozpada się na 2 (czasami więcej) jądra - fragmenty rozszczepienia. Zjawisku temu towarzyszy emisja neutronów, promieniowania γ, β i wydzielanie się znaczących ilości energii. Jądra równanie schrödingera co znaczy.
Definicja RUCH:
Co to jest opierające na zmianie położenia jednego obiektu względem drugiego, który umownie przyjęto za spoczywający. Z przedmiotem spoczywającym wiążemy tak zwany układ odniesienia. Gdyż ustalenie układu równanie schrödingera krzyżówka.
Definicja RÓWNOWAGA FAZOWA:
Co to jest kilku faz ( etap termodynamiczna). To jest możliwe w ustalonych uwarunkowaniach ciśnienia (p) i temp. (T). Zestaw tych punktów (p, T) tworzy krzywą r.f. Zespół tych krzywych to diagram fazowy równanie schrödingera co to jest.
Definicja ROK ŚWIETLNY:
Co to jest odległość, jaką światło przebywa pośrodku 1 roku. 1 r.św. = 9,461 . 1015 m = 63240 j.a. (zobacz paralaksa, parsek). Najbliższa gwiazda Proxima Centauri znajduje się w odległości 4,28 lat św. od Słońca równanie schrödingera słownik.
Definicja REKOMBINACJA:
Co to jest zobacz PÓŁPRZEWODNIK równanie schrödingera czym jest.

Czym jest RÓWNANIE SCHRÖDINGERA znaczenie w Słownik fizyka R .