Słownik RÓWNANIE BRAGGA. co to znaczy? Słownik długości fali λ padających na kryształ może ulec.

Czy przydatne?

Co to jest Bragga Równanie

Definicja z ang. EQUATION Bragg., z niem. GLEICHUNG Bragg..

Co to znaczy RÓWNANIE BRAGGA.: Wiązka promieni rentgenowskich o długości fali λ padających na kryształ może ulec selektywnemu odbiciu, gdy spełnione jest r.B.: 2d sinΘ = nλ d - odległość pomiędzy płaszczyznami w krysztale; Θ - kąt odbłysku; n - liczba naturalna. Selektywne odbicie promieni rentgenowskich od płaszczyzn sieciowych R.B. jest warunkiem tego, aby promienie odbite od następnych płaszczyzn sieciowych kryształu interferowały ze sobą dając wzmocnienie. Odbicie selektywne zachodzi na płaszczyznach sieciowych, a nie na poszczególnych atomach, z których zbudowany jest kryształ. Dyfrakcja promieni rentgenowskich na kryształach jest fundamentem rentgenowskiej analizy strukturalnej. R.B. jest także użytkowane przy badaniu kryształów wiązką elektronów i neutronów. Należy wówczas do r.B. podstawić długość fali de Broglie´a elektronu albo neutronu ( fale de Broglie´a)
Definicja RUTHERFORD ERNEST:
Co to jest Nelson) - fizyk brytyjski (30 VIII 1871 Nelson - 19 X 1937 Cambridge). Studiował fizykę w Nowej Zelandii. Od 1898 był profesorem w Montrealu w Kanadzie. W 1907 przeniósł się do Ogromnej Brytanii równanie bragga. co znaczy.
Definicja RADIOMETR CROOKE´A:
Co to jest zobacz CIŚNIENIE ŚWIATŁA równanie bragga. krzyżówka.
Definicja REGUŁA DULONGA PETITA:
Co to jest zobacz CIEPŁO MOLOWE CIAŁ STAŁYCH równanie bragga. co to jest.
Definicja REsubLIMACJA:
Co to jest mechanizm odwrotny do sublimacji, opierający na bezpośredniej przemianie pary w ciało stałe równanie bragga. słownik.
Definicja RUCH CIAŁ WZDŁUŻ RÓWNI POCHYŁEJ:
Co to jest metody przemieszczania się ciała wyróżniamy: - ZSUWANIE SIĘ ciała wzdłuż równi pochyłej zachodzi pod wpływem siły F´, której wartość jest różnicą wartości składowej siły ciężkości, działającej wzdłuż równanie bragga. czym jest.

Czym jest RÓWNANIE BRAGGA znaczenie w Słownik fizyka R .