Słownik RÓWNANIE BERNOULLIEGO co to znaczy? Słownik 1738 r. fundamentalne prawo mechaniki płynów.

Czy przydatne?

Co to jest Bernoulliego Równanie

Definicja z ang. Bernoulli equation, z niem. Bernoulli-Gleichung.

Co to znaczy: wyprowadzone poprzez D. Bernoulliego w 1738 r. fundamentalne prawo mechaniki płynów wynika z twierdzenia o pracy i energii, które mówi: Robota wykonana poprzez wypadkową siłę działającą na układ jest równa zmianie energii kinetycznej układu. Ilustracja prawa Bernoulliego dla cieczy nieściśliwej (objętości zakreskowane są sobie równe) Siłami, które wykonują pracę w układzie przedstawionym na rysunku są siły parcia p1S1 i p2S2 i siła ciężkości. Zakłada się, iż płyn jest nieściśliwy i można pominąć siły tarcia wewnętrznego. Twierdzenie o pracy i energii można wtedy napisać w formie: albo opuszczając parametry: Ciśnienie p = ρgh , które panuje nawet wtedy, gdy nie ma żadnego przepływu (v = 0), nazywa się ciśnieniem statycznym; słowo jest ciśnieniem dynamicznym albo gęstością energii kinetycznej

Czym jest RÓWNANIE BERNOULLIEGO znaczenie w Słownik fizyka R .