Słownik REZYSTANCJA co to znaczy? Słownik zobacz OBWODY PRĄDU ZMIENNEGO. Definicja Rezystancja.

Czy przydatne?

Co to jest Rezystancja

Definicja z ang. RESISTANCE, z niem. WIDERSTAND.

Co to znaczy REZYSTANCJA: zobacz OBWODY PRĄDU ZMIENNEGO
Definicja RÓWNANIE VAN DER WAALSA:
Co to jest modelu gazu rzeczywistego. Cząsteczki gazu traktujemy jako sztywne kulki o objętości Vc. Dla n = 1 mola gazu skuteczna objętość Vef dostępna dla ruchu cząsteczek: Vef = V - b, b = 4NAVc NA - liczba rezystancja co znaczy.
Definicja RÓWNANIE FALI.:
Co to jest można ograniczyć się do prostego przypadku fali jednowymiarowej albo fali płaskiej, biegnącej na przykład w dodatnim kierunku osi x prostokątnego układu współrzędnych. Niech źródło fali znajduje rezystancja krzyżówka.
Definicja RURA PRANDTLA:
Co to jest do pomiaru prędkości przepływu gazu. Dzięki r.P. mierzy się różnicę ciśnień: dynamicznego i statycznego. Stosując równanie Bernoulliego do punktów a i b otrzymujemy: gdzie ρ1 - gęstość cieczy w rezystancja co to jest.
Definicja ROZPRASZANIE ŚWIATŁA.:
Co to jest substancję bazuje na zmianie kierunku rozchodzenia się światła i pozornym świeceniu ośrodka, gdzie światło jest rozpraszane. Pozorne świecenie jest wywołane wymuszonymi drganiami elektronów w atomach rezystancja słownik.
Definicja REGUŁA KIERUNKOWA LENZA:
Co to jest zobacz PRAWO INDUKCJI FARADAYA rezystancja czym jest.

Czym jest REZYSTANCJA znaczenie w Słownik fizyka R .