Słownik RENTGENOWSKA ANALIZA STRUKTURALNA co to znaczy? Słownik na dyfrakcji i selektywnego.

Czy przydatne?

Co to jest Strukturalna Analiza Rentgenowska

Definicja z ang. X-RAY STRUCTURAL ANALYSIS, z niem. X ontgenstrukturanalyse.

Co to znaczy: sposób badania struktury opierając się na dyfrakcji i selektywnego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego. W metodzie tej wyznacza się wskaźniki komórki elementarnej i typ sieci krystalicznej. Opierając się na rozkładu natężeń obrazu dyfrakcyjnego można ustalić położenie atomów. Spośród metod r.a.s. do badania monokryształów stosuje się: metodę Lauego, metodę obracanego kryształu. Do badania polikryształów stosuje się metodę Debye´a-Scherrera-Hulla

Czym jest RENTGENOWSKA ANALIZA znaczenie w Słownik fizyka R .