Słownik REAKCJE JĄDROWE co to znaczy? Słownik przy zderzeniu zapewniającym zbliżenie się na.

Czy przydatne?

Co to jest Jądrowe Reakcje

Definicja z ang. NUCLEAR REACTIONS, z niem. Kernreaktionen.

Co to znaczy REAKCJE JĄDROWE: przemiana jąder atomowych zachodząca przy zderzeniu zapewniającym zbliżenie się na odległość mniejszą niż 10-15 m (zasięg sił jądrowych). Cząstki naładowane muszą zwalczyć odpychanie kulombowskie. Cząstki pozbawione ładunku mają łatwiejszy dostęp do jądra. Najprostsze reakcje: X + a Y + b Można użytkować zapis skrócony: X(a, b) Y R.j. typu X(a, b)X tytułujemy: - rozpraszaniem elastycznym; to jest zderzenie sprężyste, gdzie energia kinetyczna jest zachowana - rozpraszaniem niesprężystym X(a, b)X , gdzie część energii kinetycznej zostaje zużyta na wzbudzenie jądra (X - stan wzbudzony) Prawdopodobieństwo zajścia r.j. jest opisywane dzięki przekroju czynnego. Zapis r.j. jest zazwyczaj uzupełniany wartością energii wydzielonej w reakcji Q - ciepło reakcji, jednostka: [MeV]. Q > 0, reakcja egzoenergetyczna, Q < 0, reakcja endoenergetyczna. Pierwsza r.j. przeprowadzona została w laboratorium poprzez Rutherforda (1919 r.): w skrócie: Zdarza się, iż stanowi początkowemu reakcji odpowiada kilka stanów końcowych (zwanych kanałami wyjściowymi). Przykład reakcji dwukanałowej: Można wyróżnić następujące rodzaje r.j.: - reakcje wychwytu (neutronów), na przykład - reakcje fotojądrowe, na przykład - reakcje rozszczepienia jąder atomowych. Cząstki o energii rzędu 300 MeV przy zderzeniu z jądrami tarczy wywołują emisję: protonów, neutronów, deuteronów, cząstek , cięższych fragmentów jąder tarczy, kwantów . Protony o energiach > 300 MeV przy zderzeniach wywołują produkcję pionów . Protony takie można obserwować w promieniowaniu kosmicznym, można je także dostać korzystając z akceleratorów. Przy energiach protonów > 100 MeV wytwarzane są mezony ciężkie i hiperony. Przy energiach protonów > 5,4 GeV możliwa jest produkcja antynukleonów
Definicja RÓWNANIE POISSONA:
Co to jest zobacz PRZEMIANY GAZOWE reakcje jądrowe co to jest.
Definicja REAKCJE GIROSKOPOWE.:
Co to jest prędkością kątową Ω oś obrotu bryły wirującej z prędkością ω0, należy działać parą sił o momencie prostopadłym do osi obrotu. Zmiana kierunku wektora krętu (a tym samym kierunku osi obrotu) w reakcje jądrowe definicja.
Definicja RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA:
Co to jest polegająca na tym, iż po zaburzeniu układ samoczynnie wraca do stanu r.t. Stan układu znaczy stan statystycznie w najwyższym stopniu prawdopodobny. Stan równowagi układu określa się wówczas, gdy reakcje jądrowe co znaczy.
Definicja RUCH DOWOLNY PROSTOLINIOWY.:
Co to jest zmiennym) zależność drogi przebywanej poprzez pkt. materialny od czasu s = s(t) może mieć dowolną postać. Szybkość średnią w ruchu dowolnym definiuje się, podobnie jak w ruchu jednostajnym reakcje jądrowe słownik.
Definicja RÓWNANIE TORU:
Co to jest od siebie współrzędnych poruszającego się punktu materialnego, na przykład: - równanie toru rzutu ukośnego (parabola) - przedstawione we współrzędnych biegunowych równanie toru (orbity) ciała reakcje jądrowe znaczenie.

Czym jest REAKCJE JĄDROWE znaczenie w Słownik fizyka R .