Słownik MOMENT BEZWŁADNOŚCI co to znaczy? Słownik obrotowym. To jest rozmiar tensorowa ( tensor.

Czy przydatne?

Co to jest Bezwładności Moment

Definicja z ang. MOMENT OF INERTIA, z niem. MOMENT TRÄGHEITS.

Co to znaczy MOMENT BEZWŁADNOŚCI: miara bezwładności ciała w ruchu obrotowym. To jest rozmiar tensorowa ( tensor), wiążąca ze sobą wektory: momentu pędu i prędkości kątowej . W razie jednorodnych brył sztywnych, obracających się wokół swych osi symetrii albo tak zwany osi swobodnych, m. b. jest wielkością skalarną. Pkt. materialny o masie m poruszający się po okręgu o promieniu r ma okres bezwładności . M.b. bryły sztywnej względem pewnej osi obrotu jest sumą m. b. wszystkich przedmiotów masy bryły względem tej osi obrotu. Dla Δmi 0 przy n ∞ suma przechodzi w całkę: Stosowalność tego wzoru jest ograniczona normalnie do prostych przypadków brył jednorodnych i symetrycznych. Przykładowe wzory na m. b. dla nie wszystkich brył sztywnych: - pręt o długości l obracający się wokół osi przechodzącej poprzez koniec pręta i prostopadłej do pręta: - pręt o długości l obracający się wokół osi przechodzącej poprzez środek masy pręta: - kula: - walec pełny (krążek)
Definicja MÖSSBAUERA ZJAWISKO.:
Co to jest w r. 1958 zdarzenie bezodrzutowej emisji promieniowania γ. Przejściu jądra ze stanu wzbudzonego do stanu podstawowego towarzyszy emisja kwantu promieniowania γ. Odpowiednio z zasadą zachowania pędu moment bezwładności co to jest.
Definicja MOC POZORNA:
Co to jest zobacz MOC W OBWODZIE PRĄDU ZMIENNEGO moment bezwładności definicja.
Definicja Model Ciała Doskonale Czarnego Promieniowanie Pada:
Co to jest zobacz Figura SZTYWNA moment bezwładności co znaczy.
Definicja MEZOSFERA:
Co to jest zobacz ATMOSFERA moment bezwładności słownik.
Definicja MOC W OBWODZIE PRĄDU ZMIENNEGO.:
Co to jest poprzez prąd zmienny w odbiorniku energii jest całką iloczynu napięcia na zaciskach odbiornika i natężenia prądu poprzez niego płynącego: Chwilowe wartości napięcia i natężenia prądu można moment bezwładności znaczenie.

Czym jest MOMENT BEZWŁADNOŚCI znaczenie w Słownik fizyka M .