Słownik MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY co to znaczy? Słownik zwiększenia. Dlatego pozwala on na.

Czy przydatne?

Co to jest Emisyjny Elektronowy Mikroskop

Definicja z ang. ELECTRON MICROSCOPE PROSPECTUS, z niem. Elektronenmikroskops PROSPEKT.

Co to znaczy: umożliwia uzyskanie bardzo dużego zwiększenia. Dlatego pozwala on na obserwację rozkładu atomów znajdujących się na powierzchni wolframowego ostrza. , Elektronowy mikroskop emisyjny. K - wolframowa katoda (ostrze), A - pierścieniowa anoda Na anodzie znajduje się włókno wykorzystywane do odparowania metalu, który ma być osadzony na ostrzu. Między anodą a katodą wytwarza się różnicę potencjałów rzędu 5 kV. W pobliżu ostrza powstaje pole elektryczne o bardzo sporym natężeniu, wywołujące zimną emisję elektronów. Elektrony są w dalszym ciągu przyspieszane w stronę ekranu fluoryzującego E, wytwarzając na nim obraz powierzchni ostrza. Rozmiar zwiększenia wynika z konstrukcji geometrycznej i jest dana wzorem: , gdzie R1 - promień krzywizny ostrza, R2 - promień ekranu współśrodkowego z ostrzem. Zwiększenie może osiągać wartość p = 106. Wypełniając wnętrze m.e.e. gazem szlachetnym (He albo Ne) pod niskim ciśnieniem i zmieniając na przeciwną polaryzację elektrod, uzyskuje się tak zwany polowy mikroskop jonowy. , Model polowego mikroskopu jonowego Mocne pole elektryczne w pobliżu ostrza skutkuje jonizację atomów gazu. W dalszym ciągu dodatnie jony helu albo neonu są przyspieszane w kierunku sferycznego ekranu. Jony wytwarzają na ekranie obraz sieci krystalicznej z wyraźnie widocznymi niedoskonałościami. Umiejętność rozdzielcza mikroskopu jonowego jest lepsza niż m.e.e., gdyż długość fali de Broglie´a jonu helu stanowi ok. długości fali elektronu

Czym jest MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY znaczenie w Słownik fizyka M .