Słownik KIRCHHOFFA PRAWA co to znaczy? Słownik pozwalają obliczać natężenia prądów i napięcia w.

Czy przydatne?

Co to jest Prawa Kirchhoffa

Definicja z ang. Kirchhoff RIGHTS, z niem. Kirchhoff RECHTE.

Co to znaczy KIRCHHOFFA PRAWA: dwa prawa stanowiące reguły, które pozwalają obliczać natężenia prądów i napięcia w obwodach elektrycznych. - I PRAWO KIRCHHOFFA: suma natężeń prądów dopływających do wspólnego punktu (węzła) układu przewodników jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego punktu. Jeżeli prądy odpływające przyjąć jako ujemne, to suma natężeń prądów dopływających do węzła jest równa zeru: Prawo tj. specjalnym sformułowaniem zasady zachowania ładunku. - II PRAWO KIRCHHOFFA: suma sił elektromotorycznych (SEM) w obwodzie zamkniętym (oczku) jest równa sumie spadków napięć w tym obwodzie. Jeżeli przyjąć odpowiednią konwencję znakowania SEM i spadków napięć, prawo to ma postać: Suma sił elektromotorycznych i spadków napięć w obwodzie zamkniętym jest równa zeru. Jeżeli elementami obwodu są tylko źródła SEM i opory elektryczne, to można napisać: Dla obwodu przedstawionego na rysunku można napisać II prawo Kirchhoffa w formie: II prawo Kirchhoffa jest specjalnym sformułowaniem zasady zachowania energii, co łatwo wykazać, rozpatrując prosty obwód elektryczny zawierający źródło o sile elektromotorycznej E i oporze wewnętrznym r i opór obciążenia (zewnętrzny) R. Zasada zachowania energii mówi, iż robota na przeniesienie ładunku (dodatniego) Q = I t od elektrody ujemnej do dodatniej wykonana w źródle jest równa ciepłu wydzielonemu w obwodzie: EIΔt = I2RΔt + I2rΔt Po podzieleniu poprzez I t otrzymuje się II prawo Kirchhoffa w formie: E = I(R + r) albo Prawo tj. znane jako uogólnione prawo Ohma. W razie dwóch połączonych równolegle przewodników, dla rozgałęzienia prądu w węźle A można napisać I prawo Kirchhoffa w formie: I = I1 + I2 II prawo Kirchhoffa zapisane dla oczka ABA, nie zawierającego siły elektromotorycznej, ma postać: I1R1 - I2R2 = albo Natężenia prądów płynących w połączonych równolegle przewodnikach są odwrotnie proporcjonalne do wielkości ich oporów elektrycznych albo wprost proporcjonalne do ich przewodności
Definicja KONDENSATOR WYGŁADZAJĄCY:
Co to jest zobacz PROSTOWNIK kirchhoffa prawa co znaczy.
Definicja KONWEKCJA:
Co to jest energii cieplnej wspólnie z makroskopowymi obszarami materii. K. zachodzi wyłącznie w środowiskach płynnych: gazach i cieczach. K. swobodna bazuje na tym, iż płyn ogrzewając się minimalizuje własną kirchhoffa prawa krzyżówka.
Definicja KOMÓRKA ELEMENTARNA:
Co to jest zobacz SIECI BRAVAIS´GO kirchhoffa prawa co to jest.
Definicja KELWIN:
Co to jest termodynamicznej (do niedawna nazywany stopniem Kelvina) jest częścią temp. punktu potrójnego wody ( diagram fazowy). Temp. zera absolutnego T = 0 K odpowiada wartość, t = -273,15°C, temp. w skali kirchhoffa prawa słownik.
Definicja KRĄŻEK STAŁY:
Co to jest dźwigni. Równość momentów sił dla krążka przedstawionego na rysunku przedstawia się następująco: Fr = Qr ⇒ F = Q Krążek (blok) stały nie wymienia wartości siły, jaką musimy działać, by podnieść kirchhoffa prawa czym jest.

Czym jest KIRCHHOFFA PRAWA znaczenie w Słownik fizyka K .