Słownik FIGURY LISSAJOUS co to znaczy? Słownik zobacz SKŁADANIE DRGAŃ HARMONICZNYCH. Definicja.

Czy przydatne?

Co to jest Lissajous Figury

Definicja z ang. FIGURES Lissajous, z niem. ZAHLEN Lissajous.

Co to znaczy FIGURY LISSAJOUS: zobacz SKŁADANIE DRGAŃ HARMONICZNYCH
Definicja FOTODIODA:
Co to jest półprzewodnikowy ze złączem p-n spolaryzowanym w kierunku zaporowym. Prąd zaporowy jest zazwyczaj bardzo mały. F. jest realizowana tak, aby fotony miały sposobność dotarcia do obszaru złącza figury lissajous co znaczy.
Definicja FALA STOJĄCA:
Co to jest interferencji fal harmonicznych o jednakowych częstotliwościach i amplitudach biegnących w przeciwnych kierunkach. Sumując równania fal biegnących w dodatnim i ujemnym kierunku osi x można dostać figury lissajous krzyżówka.
Definicja FAZA (TERMODYNAMICZNA):
Co to jest zestaw wszystkich części układu mających jednakowy skład chemiczny i znajdujących się w jednakowym stanie termodynamicznym, na przykład etap gazowa, ciekła, stała figury lissajous co to jest.
Definicja FUNKCJA ROZKŁADU FERMIEGO:
Co to jest DIRACA - zobacz FERMIONY figury lissajous słownik.
Definicja FERROELEKTRYK:
Co to jest stan spontanicznego spolaryzowania, co znaczy, iż nawet w nieobecności zewnętrznego pola elektrycznego polaryzacja kryształu różni się od zera. Ponadto można zmienić zwrot wektora polaryzacji figury lissajous czym jest.

Czym jest FIGURY LISSAJOUS znaczenie w Słownik fizyka F .