Słownik DŹWIGNIA co to znaczy? Słownik podparta w jednym punkcie, pozwalająca, dzięki równości.

Czy przydatne?

Co to jest Dźwignia

Definicja z ang. LEVER, z niem. HEBEL.

Co to znaczy DŹWIGNIA: jedna z maszyn prostych. Sztywna belka podparta w jednym punkcie, pozwalająca, dzięki równości momentów sił, zrównoważyć działanie dużej siły siłą mniejszą. W zależności od położenia punktu podparcia dź. może być jednostronna albo dwustronna (jednoramienna albo dwuramienna). Równość momentów (prawdo dźwigni)
Definicja DEPOLARYZATOR:
Co to jest gazy wydzielające się w trakcie pracy ogniwa galwanicznego i w ten sposób zapobiegająca polaryzacji elektrod. W ogniwie galwanicznym Leclanche´a węgiel C (+) - NH4Cl - cynk Zn (-) d. jest tlenek dźwignia co znaczy.
Definicja DIAMAGNETYK.:
Co to jest Faraday odkrył, iż próbka bizmutu zbliżona do bieguna silnego magnesu ulega odpychaniu. Materiały o takich właściwościach nazwał d. Innym aspektem zjawiska diamagnetyzmu jest dążność próbki o dźwignia krzyżówka.
Definicja DYSPERSJA ŚWIATŁA:
Co to jest rozchodzenia się fali świetlnej w ośrodku materialnym od jej częstotliwości albo od długości fali w próżni . Gdyż szybkość światła w ośrodku jest związana z prędkością światła w próżni zależnością dźwignia co to jest.
Definicja DAWKA EKSPOZYCYJNA:
Co to jest miara jonizacji, jaka zachodzi w powietrzu pod wpływem promieniowania X albo γ dQ - ładunek jednego znaku wytworzony wewnątrz masy dm dźwignia słownik.
Definicja DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA:
Co to jest półprzewodnikowa emitująca światło w trakcie przepływu prądu poprzez złącze p-n ( luminescencja). Powszechnie stosowana jest nazwa LED (z angielskiego: Light Emitting Diode). Zasada działania opiera dźwignia czym jest.

Czym jest DŹWIGNIA znaczenie w Słownik fizyka D .