Słownik FALOWA TEORIA ŚWIATŁA. co to znaczy? Słownik światła za zestaw cząstek-korpuskuł.

Czy przydatne?

Co to jest Światła Teoria Falowa

Definicja z ang. WAVE THEORY OF LIGHT., z niem. Wellentheorie des Lichts..

Co to znaczy: Inicjalne teorie uznawały wiązkę światła za zestaw cząstek-korpuskuł ( korpuskularna teoria światła). Odkrycie zjawisk dyfrakcji i interferencji stało się dowodem na to, iż światło jest falą. Dodatkowo zdarzenie polaryzacji pokazało, iż to jest fala poprzeczna. Zwolennikami teorii falowej byli między innymi Ch. Huygens (1629-1695) i A.J. Fresnel (1788-1827). Gdyż fale świetlne były traktowane podobnie jak fale mechaniczne, trudno było wytłumaczyć zdarzenie polaryzacji światła bez przyjęcia hipotezy istnienia ośrodka, gdzie mogłyby rozchodzić się poprzeczne fale świetlne. Taki wszechogarniający, nieważki, niewidoczny lecz wykazujący sprężystość postaciową ośrodek nazwano eterem kosmicznym. Po sformułowaniu poprzez J.C. Maxwella fundamentalnych równań elektromagnetyzmu i doświadczeniach przeprowadzonych poprzez H. Hertza stwierdzono, iż fale świetlne są falami elektromagnetycznymi, a więc zaburzeniami pola elektromagnetycznego, rozchodzącymi się w przestrzeni z bardzo sporą prędkością . Fale takie nie wymagają żadnego materialnego ośrodka, by mogły się w nim rozchodzić. Aktualnie stosowany jeszcze niekiedy termin "eter" ma znaczenie historyczne i można tak zwany eter kosmiczny utożsamiać z próżnią

Czym jest FALOWA TEORIA ŚWIATŁA znaczenie w Słownik fizyka F .