Słownik FALOWA TEORIA ŚWIATŁA. co to znaczy? Słownik światła za zestaw cząstek-korpuskuł.

Czy przydatne?

Co to jest Światła Teoria Falowa

Definicja z ang. WAVE THEORY OF LIGHT., z niem. Wellentheorie des Lichts..

Co to znaczy FALOWA TEORIA ŚWIATŁA.: Inicjalne teorie uznawały wiązkę światła za zestaw cząstek-korpuskuł ( korpuskularna teoria światła). Odkrycie zjawisk dyfrakcji i interferencji stało się dowodem na to, iż światło jest falą. Dodatkowo zdarzenie polaryzacji pokazało, iż to jest fala poprzeczna. Zwolennikami teorii falowej byli między innymi Ch. Huygens (1629-1695) i A.J. Fresnel (1788-1827). Gdyż fale świetlne były traktowane podobnie jak fale mechaniczne, trudno było wytłumaczyć zdarzenie polaryzacji światła bez przyjęcia hipotezy istnienia ośrodka, gdzie mogłyby rozchodzić się poprzeczne fale świetlne. Taki wszechogarniający, nieważki, niewidoczny lecz wykazujący sprężystość postaciową ośrodek nazwano eterem kosmicznym. Po sformułowaniu poprzez J.C. Maxwella fundamentalnych równań elektromagnetyzmu i doświadczeniach przeprowadzonych poprzez H. Hertza stwierdzono, iż fale świetlne są falami elektromagnetycznymi, a więc zaburzeniami pola elektromagnetycznego, rozchodzącymi się w przestrzeni z bardzo sporą prędkością . Fale takie nie wymagają żadnego materialnego ośrodka, by mogły się w nim rozchodzić. Aktualnie stosowany jeszcze niekiedy termin "eter" ma znaczenie historyczne i można tak zwany eter kosmiczny utożsamiać z próżnią
Definicja FERMI ENRICO:
Co to jest Rzym - 1954). W 1922 dostał stopień doktora w Scuola Normale Superiore w Pizie. W 1926 został profesorem fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Rzymskim. W 1938 opuścił Włochy i został profesorem w falowa teoria światła. co to jest.
Definicja FALA AKUSTYCZNA:
Co to jest zobacz FALE MECHANICZNE falowa teoria światła. definicja.
Definicja FAZA (TERMODYNAMICZNA):
Co to jest zestaw wszystkich części układu mających jednakowy skład chemiczny i znajdujących się w jednakowym stanie termodynamicznym, na przykład etap gazowa, ciekła, stała falowa teoria światła. co znaczy.
Definicja FALA:
Co to jest przestrzeni zaburzenia stanu materii albo pola dowolnej wielkości fizycznej. Na przykład fale akustyczne w gazach albo cieczach są drganiami ciśnienia rozchodzącego się w takich ośrodkach, z kolei falowa teoria światła. słownik.
Definicja FONONY.:
Co to jest krystalicznej można wzbudzać fale sprężyste zarówno poprzeczne, jak i podłużne. Zasadniczy wpływ na rozchodzenie się fal ma periodyczna struktura sieci krystalicznej. Energia fal sprężystych falowa teoria światła. znaczenie.

Czym jest FALOWA TEORIA ŚWIATŁA znaczenie w Słownik fizyka F .