Słownik MIONY co to znaczy? Słownik elementarne należące do leptonów. Występują 2 stany ładunkowe.

Czy przydatne?

Co to jest Miony

Definicja z ang. muons, z niem. Myonen.

Co to znaczy: (mezony ) - nietrwałe cząstki elementarne należące do leptonów. Występują 2 stany ładunkowe + i -. Masa = 105,659 MeV/c2, spin = średni czas życia = 2,2 ˇ ˇ 10-6s. M. wskutek oddziaływań słabych ( oddziaływania elementarne) ulegają rozpadowi e - neutrino elektronowe, - antyneutrino elektronowe, υ υ υ υ υ υ - neutrino mionowe, - antyneutrino mionowe. M. nie oddziałując z jądrami mają sporą umiejętność przenikania poprzez materię. Źródłem m. są rozpady pionów ( siły jądrowe)

Czym jest MIONY znaczenie w Słownik fizyka M .