Słownik ENTROPIA co to znaczy? Słownik termodynamicznego, która charakteryzuje kierunek przebiegu.

Czy przydatne?

Co to jest Entropia

Definicja z ang. ENTROPY, z niem. ENTROPIA.

Co to znaczy: jest funkcją stanu odosobnionego układu termodynamicznego, która charakteryzuje kierunek przebiegu samorzutnych mechanizmów w tym układzie. E ustala kierunek mechanizmów nieodwracalnych. Wzrost e to relacja ilości przyrostu ciepła do temp.. Relacja ten nazywa się ciepłem zredukowanym. Zmiana entropii pomiędzy stanami 1 i 2, dla dowolnego procesu odwracalnego, łączącego stany 1 i 2: Dla układu izolowanego: S = 0, S = const, dla mechanizmów odwracalnych, S > 0, S rośnie, dla mechanizmów nieodwracalnych, co znaczy, iż e. nie może się zmniejszać. Przykład: Gaz doskonały, przemiana Quasistatyczna (odwracalna) od stanu 1 (T1, V1) do stanu 2(T2, V2) dla n moli: Cv - ciepło molowe przy V = const, R - stała gazowa, II zasada termodynamiki może być sformułowana jako zasada niezmniejszania się entropii (ΔS ≥ 0). E. można także rozpatrywać z punktu widzenia statystycznego jako miarę chaosu, stopnia nieuporządkowania układu. Im większy chaos (nieporządek), tym e większa. Tak rozumianą e można zapisać dzięki zależności Boltzmanna: S = kln W, W>1 k - stała Boltzmanna, W - waga statystyczna stanu albo prawdopodobieństwo termodynamiczne (to jest wyznacznik nieuporządkowania) jest równa liczbie wszystkich dozwolonych stanów układu

Czym jest ENTROPIA znaczenie w Słownik fizyka E .