Słownik ENTROPIA co to znaczy? Słownik termodynamicznego, która charakteryzuje kierunek przebiegu.

Czy przydatne?

Co to jest Entropia

Definicja z ang. ENTROPY, z niem. ENTROPIA.

Co to znaczy ENTROPIA: jest funkcją stanu odosobnionego układu termodynamicznego, która charakteryzuje kierunek przebiegu samorzutnych mechanizmów w tym układzie. E ustala kierunek mechanizmów nieodwracalnych. Wzrost e to relacja ilości przyrostu ciepła do temp.. Relacja ten nazywa się ciepłem zredukowanym. Zmiana entropii pomiędzy stanami 1 i 2, dla dowolnego procesu odwracalnego, łączącego stany 1 i 2: Dla układu izolowanego: S = 0, S = const, dla mechanizmów odwracalnych, S > 0, S rośnie, dla mechanizmów nieodwracalnych, co znaczy, iż e. nie może się zmniejszać. Przykład: Gaz doskonały, przemiana Quasistatyczna (odwracalna) od stanu 1 (T1, V1) do stanu 2(T2, V2) dla n moli: Cv - ciepło molowe przy V = const, R - stała gazowa, II zasada termodynamiki może być sformułowana jako zasada niezmniejszania się entropii (ΔS ≥ 0). E. można także rozpatrywać z punktu widzenia statystycznego jako miarę chaosu, stopnia nieuporządkowania układu. Im większy chaos (nieporządek), tym e większa. Tak rozumianą e można zapisać dzięki zależności Boltzmanna: S = kln W, W>1 k - stała Boltzmanna, W - waga statystyczna stanu albo prawdopodobieństwo termodynamiczne (to jest wyznacznik nieuporządkowania) jest równa liczbie wszystkich dozwolonych stanów układu
Definicja ELEKTRONIKA:
Co to jest zajmująca się emisją elektronów z przewodników i półprzewodników, sterowaniem prądami elektronowymi płynącymi w próżni, gazach i półprzewodnikach i konstrukcją różnego typu urządzeń elektronicznych entropia co to jest.
Definicja ELEKTRON:
Co to jest naładowana cząstka elementarna niosąca ładunek elementarny W atomie e. tworzą chmurę elektronową otaczającą jądro. Gdyż charakteryzują się połówkowym spinem, podlegają zakazowi Pauliego. Dzięki entropia definicja.
Definicja ELEKTROMAGNES:
Co to jest wykorzystywane do wytwarzania mocnych pól magnetycznych. Pole magnetyczne jest produkowane poprzez namagnesowanie rdzenia z miękkiego ferromagnetyka prądem elektrycznym płynącym poprzez uzwojenia entropia co znaczy.
Definicja ELEKTROSTATYKA:
Co to jest dział edukacji o elektryczności zajmujący się spoczywającymi ładunkami elektrycznymi i stanami stacjonarnymi pól elektrycznych. E. nie zajmuje się prądami elektrycznymi entropia słownik.
Definicja ENERGIA:
Co to jest stanu układu fizycznego, związana z wykonaniem pracy nad tym układem albo z dostarczeniem do tego układu ciepła. Upraszczając można mówić, iż układ obdarzony e. jest zdolny wykonać pracę W albo entropia znaczenie.

Czym jest ENTROPIA znaczenie w Słownik fizyka E .