Słownik DIAGRAM (WYKRES) FAZOWY co to znaczy? Słownik współrzędnych p T (ciśnienie - temp.

Czy przydatne?

Co to jest Fazowy Wykres Diagram

Definicja z ang. DIAGRAM (CHART) PHASE, z niem. SCHEMA (CHART) PHASE.

Co to znaczy DIAGRAM (WYKRES) FAZOWY: wykresy równowagi fazowej we współrzędnych p T (ciśnienie - temp.) pomiędzy poszczególnymi etapami. Diagram fazowy dla substancji zwiększającej objętość w trakcie topnienia TA - krzywa równowagi etapy stałej i gazowej; zależność temp. sublimacji od ciśnienia, TB - krzywa równowagi etapy stałej i ciekłej; zależność temp. topnienia od ciśnienia, TC - krzywa równowagi etapy ciekłej i gazowej; zależność temp. wrzenia od ciśnienia. T - pkt. potrójny, gdzie współistnieją trzy etapy. Odpowiednio z regułą faz Gibbsa, pkt. ten ma ścisle określone wskaźniki, na przykład dla lodu, wody i pary wodnej: t = + 0,010C, p = 516 Pa. Tc - temp. krytyczna; ponad Tc nie istnieje etap ciekła izotermy gazu rzeczywistego
Definicja DIAMAGNETYK.:
Co to jest Faraday odkrył, iż próbka bizmutu zbliżona do bieguna silnego magnesu ulega odpychaniu. Materiały o takich właściwościach nazwał d. Innym aspektem zjawiska diamagnetyzmu jest dążność próbki o diagram (wykres) fazowy co znaczy.
Definicja DATOWANIE PROMIENIOTWÓRCZE:
Co to jest wieku skał i szczątków organicznych wykorzystująca prawa rozpadu promieniotwórczego. - Sposób IZOTOPU WĘGLA 14C - jest używana do określania wieku szczątków organicznych. Węgiel 14C powstaje stale w diagram (wykres) fazowy krzyżówka.
Definicja DAWKA POCHŁONIĘTA:
Co to jest jednostka - 1 grey (Gy) - średnia energia promienowania jonizującego przekazana materii (powietrze, woda , ciało ludzkie...) o masie dm diagram (wykres) fazowy co to jest.
Definicja DIPOL MAGNETYCZNY.:
Co to jest magnes sztabkowy i zamknięty obwód z prądem stanowią d.m. Układ nazywa się d.m., jeżeli umieszczony w polu magnetycznym B doznaje działania momentu skręcającego gdzie to okres dipolowy magnetyczny diagram (wykres) fazowy słownik.
Definicja DYSPERSJA DŹWIĘKU:
Co to jest zobacz Szybkość FAZOWA FAL SPRĘŻYSTYCH diagram (wykres) fazowy czym jest.

Czym jest DIAGRAM (WYKRES) FAZOWY znaczenie w Słownik fizyka D .