Słownik DIAGRAM (WYKRES) FAZOWY co to znaczy? Słownik współrzędnych p T (ciśnienie - temp.

Czy przydatne?

Co to jest Fazowy Wykres Diagram

Definicja z ang. DIAGRAM (CHART) PHASE, z niem. SCHEMA (CHART) PHASE.

Co to znaczy: wykresy równowagi fazowej we współrzędnych p T (ciśnienie - temp.) pomiędzy poszczególnymi etapami. Diagram fazowy dla substancji zwiększającej objętość w trakcie topnienia TA - krzywa równowagi etapy stałej i gazowej; zależność temp. sublimacji od ciśnienia, TB - krzywa równowagi etapy stałej i ciekłej; zależność temp. topnienia od ciśnienia, TC - krzywa równowagi etapy ciekłej i gazowej; zależność temp. wrzenia od ciśnienia. T - pkt. potrójny, gdzie współistnieją trzy etapy. Odpowiednio z regułą faz Gibbsa, pkt. ten ma ścisle określone wskaźniki, na przykład dla lodu, wody i pary wodnej: t = + 0,010C, p = 516 Pa. Tc - temp. krytyczna; ponad Tc nie istnieje etap ciekła izotermy gazu rzeczywistego

Czym jest DIAGRAM (WYKRES) FAZOWY znaczenie w Słownik fizyka D .