Słownik RÓWNOWAŻNIK DAWKI co to znaczy? Słownik H = DQ; jednostka Sv(siwert); ( dozymetria.

Czy przydatne?

Co to jest Dawki Równoważnik

Definicja z ang. EQUIVALENT DOSE, z niem. Äquivalentdosis.

Co to znaczy RÓWNOWAŻNIK DAWKI: H = DQ; jednostka Sv(siwert); ( dozymetria)
Definicja REZONANS AKUSTYCZNY:
Co to jest gwałtownego wzrostu amplitudy drgań żadnych oscylatorów (strun, membran, słupów gazu), jeżeli częstotliwość fal akustycznych, które je powodują, zbliża się do częstotliwości rezonansowych tych równoważnik dawki co to jest.
Definicja ROZDZIELANIE IZOTOPÓW.:
Co to jest jest uzyskanie czystych albo wzbogacenia substancji w jeden, wybrany izotop. Gdyż właściwości chemiczne izotopów jednego pierwiastka są praktycznie takie same, do rozdzielania izotopów stosuje się równoważnik dawki definicja.
Definicja RUCH CIAŁ WZDŁUŻ RÓWNI POCHYŁEJ:
Co to jest metody przemieszczania się ciała wyróżniamy: - ZSUWANIE SIĘ ciała wzdłuż równi pochyłej zachodzi pod wpływem siły F´, której wartość jest różnicą wartości składowej siły ciężkości, działającej wzdłuż równoważnik dawki co znaczy.
Definicja ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA:
Co to jest OBJĘTOŚCIOWA - zdarzenie opierające na zmianie objętości ciał ze wzrostem temp.. Ze wzrostem temp. rośnie intensywność ruchów cieplnych, co prowadzi do wzrostu objętości ciała. Wyjątkiem jest równoważnik dawki słownik.
Definicja RÓWNANIE TORU:
Co to jest od siebie współrzędnych poruszającego się punktu materialnego, na przykład: - równanie toru rzutu ukośnego (parabola) - przedstawione we współrzędnych biegunowych równanie toru (orbity) ciała równoważnik dawki znaczenie.

Czym jest RÓWNOWAŻNIK DAWKI znaczenie w Słownik fizyka R .