Słownik ENERGIA co to znaczy? Słownik fizycznego, związana z wykonaniem pracy nad tym układem albo.

Czy przydatne?

Co to jest Energia

Definicja z ang. ENERGY, z niem. ENERGY.

Co to znaczy ENERGIA: skalarna funkcja stanu układu fizycznego, związana z wykonaniem pracy nad tym układem albo z dostarczeniem do tego układu ciepła. Upraszczając można mówić, iż układ obdarzony e. jest zdolny wykonać pracę W albo wydzielić pewną liczba ciepła Q. W ten sposób e. posiadają na przykład: cegła podniesiona na wysokość h powyżej powierzchnię Ziemi, naciągnięta sprężyna, napięty łuk i jadący auto. Odznacza się sporo postaci e., na przykład: mechaniczna, elektryczna, magnetyczna, chemiczna, jądrowa itd, które mogą przechodzić jedne w drugie. ZASADA ZACHOWANIA ENERGII, która mówi, iż: w izolowanym układzie fizycznym suma wszystkich rodzajów e. jest wielkością stałą, to jedno z fundamentalnych praw przyrody. Jednostką e. w układzie SI jest dżul. ENERGIA MECHANICZNA. Rozróżnia się dwa typy e.: potencjalną i kinetyczną. ENERGIA POTENCJALNA (Ep). Jeżeli podniesiemy ciało o masie m na wysokość h powyżej powierzchnię Ziemi, to wykonamy pracę . Robota ta będzie równa e. potencjalnej ciężkości uzyskanej poprzez to ciało: Ep = mgh h
Definicja ENTROPIA:
Co to jest odosobnionego układu termodynamicznego, która charakteryzuje kierunek przebiegu samorzutnych mechanizmów w tym układzie. E ustala kierunek mechanizmów nieodwracalnych. Wzrost e to relacja ilości energia co to jest.
Definicja ECHO:
Co to jest powtórzenie impulsu dźwiękowego wywołane odbiciem fali dźwiękowej od przeszkody (ściany, skraju lasu i tym podobne energia definicja.
Definicja ENERGIA RELATYWISTYCZNA:
Co to jest jest zdefiniowana w następujący sposób: (*)lubE = mc2gdzie specjalna teoria względności, transformacja Lorentza. W razie nierelatywistycznym (β energia co znaczy.
Definicja ELEKTROMAGNETYZM:
Co to jest spowodowanych istnieniem ładunków elektrycznych zarówno w spoczynku, jak i w ruchu. Początki edukacji o elektryczności sięgają VI wieku przed naszą erą, kiedy Tales z Miletu obserwował przyciąganie energia słownik.
Definicja EPICYKL:
Co to jest zobacz UKŁAD GEOCENTRYCZNY energia znaczenie.

Czym jest ENERGIA znaczenie w Słownik fizyka E .