Słownik EMISJA ELEKTRONÓW co to znaczy? Słownik emisja polowa - wychodzenie elektronów z metalu.

Czy przydatne?

Co to jest Elektronów Emisja

Definicja z ang. EMISSION ELECTRON, z niem. EMISSION ELECTRON.

Co to znaczy EMISJA ELEKTRONÓW: 1. Emisja autoelektronowa, emisja zimna, emisja polowa - wychodzenie elektronów z metalu albo półprzewodnika pod wpływem silnego pola elektrycznego (rzędu 106-108 V/m). Elektrony pokonują barierę potencjałów na granicy metalu albo półprzewodnika dzięki efektowi tunelowemu. Emisja polowa na ostrzach jest zjawiskiem szkodliwym w mikroskopach elektronowych i w fotopowielaczach elektronowych. 2. Emisja wtórna elektronów - wychodzenie elektronów z metalu, półprzewodnika, dielektryka pod wpływem bombardowania powierzchni wiązką elektronów pierwotnych. Relacja ilości emitowanych elektronów wtórnych do ilości elektronów padających to współczynnik emisji wtórnej. Wynosi on ok. 1 dla metali, ok. 10 dla półprzewodników. Zdarzenie emisji wtórnej używane jest w fotopowielaczach elektronowych. 3. Fotoemisja sukces fotoelektryczny zewnętrzny. 4. Termoemisja - emisja elektronów z rozgrzanych powierzchni różnych ciał, raczej metali. Zdarzenie to wykorzystuje się do uzyskania strumienia elektronów w lampach elektronowych, lampach rentgenowskich, lampach obrazowych i mikroskopach elektronowych. By uzyskać sporą wydajność emisji przy niezbyt wysokiej temp. katody, regularnie pokrywa się powierzchnie katod materiałami charakteryzującymi się małą wartością pracy wyjścia elektronów ( sukces fotoelektryczny zewnętrzny), takimi jak tlenki BaO albo ThO. Ostatnio uzyskano katody o dużej wydajności, pokrywając powierzchnie metaliczne podwójnymi tlenkami o właściwościach ferroelektrycznych
Definicja EFEKT NASKÓRKOWY.:
Co to jest wirowym indukowanym wewnątrz przewodnika, poprzez który płynie prąd zmienny wysokiej częstotliwości, wypadkowy prąd płynie tylko po powierzchni przewodnika. Prąd ten nazywa się prądem naskórkowym emisja elektronów co to jest.
Definicja ENTROPIA:
Co to jest odosobnionego układu termodynamicznego, która charakteryzuje kierunek przebiegu samorzutnych mechanizmów w tym układzie. E ustala kierunek mechanizmów nieodwracalnych. Wzrost e to relacja ilości emisja elektronów definicja.
Definicja EINSTEIN ALBERT:
Co to jest amerykański (1879-1955). Dokonał przewrotu w obrazie świata fizyki klasycznej, formułując specjalną (1905) i ogólną (1907) teorie względności. Słynny wzór E = mc2 ogłosił w r. 1907. W latach 1902 emisja elektronów co znaczy.
Definicja ENERGIA FALI:
Co to jest w ośrodku sprężystym poprzez falę. Zmiana energii kinetycznej małej objętości dV ośrodka sprężystego, związana z rozchodzeniem się w ośrodku fali płaskiej opisanej wzorem , jest równa: ρ - gęstość emisja elektronów słownik.
Definicja ELEKTROSKOP:
Co to jest wykrywania ładunku elektrycznego. Działa na zasadzie odpychania się jednoimiennie naelektryzowanych obiektów. W e. pokazanym na rysunku wprowadzenie na środkową elektrodę ładunku elektrycznego emisja elektronów znaczenie.

Czym jest EMISJA ELEKTRONÓW znaczenie w Słownik fizyka E .