Słownik EMISJA ELEKTRONÓW co to znaczy? Słownik emisja polowa - wychodzenie elektronów z metalu.

Czy przydatne?

Co to jest Elektronów Emisja

Definicja z ang. EMISSION ELECTRON, z niem. EMISSION ELECTRON.

Co to znaczy EMISJA ELEKTRONÓW: 1. Emisja autoelektronowa, emisja zimna, emisja polowa - wychodzenie elektronów z metalu albo półprzewodnika pod wpływem silnego pola elektrycznego (rzędu 106-108 V/m). Elektrony pokonują barierę potencjałów na granicy metalu albo półprzewodnika dzięki efektowi tunelowemu. Emisja polowa na ostrzach jest zjawiskiem szkodliwym w mikroskopach elektronowych i w fotopowielaczach elektronowych. 2. Emisja wtórna elektronów - wychodzenie elektronów z metalu, półprzewodnika, dielektryka pod wpływem bombardowania powierzchni wiązką elektronów pierwotnych. Relacja ilości emitowanych elektronów wtórnych do ilości elektronów padających to współczynnik emisji wtórnej. Wynosi on ok. 1 dla metali, ok. 10 dla półprzewodników. Zdarzenie emisji wtórnej używane jest w fotopowielaczach elektronowych. 3. Fotoemisja sukces fotoelektryczny zewnętrzny. 4. Termoemisja - emisja elektronów z rozgrzanych powierzchni różnych ciał, raczej metali. Zdarzenie to wykorzystuje się do uzyskania strumienia elektronów w lampach elektronowych, lampach rentgenowskich, lampach obrazowych i mikroskopach elektronowych. By uzyskać sporą wydajność emisji przy niezbyt wysokiej temp. katody, regularnie pokrywa się powierzchnie katod materiałami charakteryzującymi się małą wartością pracy wyjścia elektronów ( sukces fotoelektryczny zewnętrzny), takimi jak tlenki BaO albo ThO. Ostatnio uzyskano katody o dużej wydajności, pokrywając powierzchnie metaliczne podwójnymi tlenkami o właściwościach ferroelektrycznych
Definicja ENERGIA W RUCHU HARMONICZNYM:
Co to jest zobacz OSCYLATOR HARMONICZNY PROSTY emisja elektronów co znaczy.
Definicja ECHO:
Co to jest powtórzenie impulsu dźwiękowego wywołane odbiciem fali dźwiękowej od przeszkody (ściany, skraju lasu i tym podobne emisja elektronów krzyżówka.
Definicja ELEKTROMAGNES:
Co to jest wykorzystywane do wytwarzania mocnych pól magnetycznych. Pole magnetyczne jest produkowane poprzez namagnesowanie rdzenia z miękkiego ferromagnetyka prądem elektrycznym płynącym poprzez uzwojenia emisja elektronów co to jest.
Definicja EMULSJE JĄDROWE (KLISZE JĄDROWE):
Co to jest użytkowane do rejestracji cząstek jonizujących. E.j. były najwcześniej użytkowanym detektorem śladowym. Materiałem światłoczułym jest bromek srebra (AgBr). Klisza jądrowa jest grubsza od kliszy emisja elektronów słownik.
Definicja ENERGIA SPOCZYNKOWA:
Co to jest zobacz Specjalna TEORIA WZGLĘDNOŚCI emisja elektronów czym jest.

Czym jest EMISJA ELEKTRONÓW znaczenie w Słownik fizyka E .