Słownik EINSTEIN ALBERT co to znaczy? Słownik 1955). Dokonał przewrotu w obrazie świata fizyki.

Czy przydatne?

Co to jest Albert Einstein

Definicja z ang. ALBERT EINSTEIN, z niem. ALBERT EINSTEIN.

Co to znaczy EINSTEIN ALBERT: uczony niemiecki i amerykański (1879-1955). Dokonał przewrotu w obrazie świata fizyki klasycznej, formułując specjalną (1905) i ogólną (1907) teorie względności. Słynny wzór E = mc2 ogłosił w r. 1907. W latach 1902-1909 pracował w urzędzie patentowym w Bernie, a kolejne był profesorem fizyki teoretycznej w Pradze i Zurychu. Od 1914 r. dyrektor Instytutu Cesarza Wilhelma w Berlinie. W 1933 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie, zaniepokojony niemieckimi zbrojeniami, popierał projekt budowy bomby atomowej, mimo swych pacyfistycznych poglądów. W r. 1921 dostał Nagrodę Nobla za opracowanie teorii zjawiska fotoelektrycznego
Definicja EFEKT NASKÓRKOWY.:
Co to jest wirowym indukowanym wewnątrz przewodnika, poprzez który płynie prąd zmienny wysokiej częstotliwości, wypadkowy prąd płynie tylko po powierzchni przewodnika. Prąd ten nazywa się prądem naskórkowym einstein albert co znaczy.
Definicja ENERGIA JONIZACJI:
Co to jest trzeba dostarczyć elektronowi, aby został wyrzucony poza obręb atomu. Wg teorii Bohra atomu wodoru e.j. elektronu w stanie fundamentalnym wynosi 13,6 eV. W stanach wzbudzonych e.j. jest mniejsza einstein albert krzyżówka.
Definicja ECHO:
Co to jest powtórzenie impulsu dźwiękowego wywołane odbiciem fali dźwiękowej od przeszkody (ściany, skraju lasu i tym podobne einstein albert co to jest.
Definicja EFEKT FOTOELEKTRYCZNY WEWNĘTRZNY:
Co to jest światło dodatkowych (nierównowagowych) nośników ładunku elektrycznego (elektronów i dziur) w półprzewodnikach i izolatorach. E.f.w. zachodzi wtedy, gdy energia kwantu światła hv ≥ Eg dla einstein albert słownik.
Definicja ENERGIA WIĄZANIA JĄDRA:
Co to jest zobacz NIEDOBÓR MASY einstein albert czym jest.

Czym jest EINSTEIN ALBERT znaczenie w Słownik fizyka E .