Słownik Asset Management co to jest? Definicja wartościowych na zlecenie. Usługi asset management.

Czy przydatne?

Definicja Management Asset

Co to znaczy Asset Management: Asset management - usługa kierowania portfelem papierów wartościowych na zlecenie. Usługi asset management mogą być świadczone jedynie poprzez licencjonowanego doradcę inwestycyjnego

Czym jest Management Asset znaczenie w Słownik A .