Słownik Promesa co to jest? Definicja strony banku. W promesie bank daje orzeczenie w dziedzinie.

Czy przydatne?

Definicja Promesa

Co to znaczy PROMESA: Promesa - to jest rodzaj niepełnej decyzji kredytowej ze strony banku. W promesie bank daje orzeczenie w dziedzinie umiejętności kredytowej klienta, który nie ma jeszcze wybranej nieruchomości. W ten sposób klient wie, iż ma umiejętność na daną kwotę. Nie znaczy to jednak, iż taki kredyt zostanie udzielony w każdym przypadku, gdyż bank musi jeszcze podjąć decyzję odnośnie kredytowanej nieruchomości jeżeli takowa zostanie poprzez klienta znaleziona

Definicja Pay Pass-Karta:
Co to jest Pay pass - karta. Patrz hasło karta zbliżeniowa promesa co znaczy.
Definicja Poręczenie Kredytu:
Co to jest to jest wg prawa cywilnego umowa, gdzie poręczyciel zobowiązuje się spełnić świadczenie na rzecz wierzyciela (banku) w razie nie wykonania zobowiązania poprzez kredytobiorcę (dłużnika). Banki promesa krzyżówka.
Definicja Pomostowe Ubezpieczenie:
Co to jest pomostowe – to jest dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego dla banku w momencie, kiedy nie nastąpił prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej. Bank ubezpiecza kredyt w towarzystwie promesa co to jest.
Definicja Przejściowe Ubezpieczenie:
Co to jest ubezpieczenie (odmiennie ubezpieczenie pomostowe) – to jest dodatkowe zabezpieczenie kredytu hipotecznego dla banku w momencie, kiedy nie nastąpił prawomocny wpis hipoteki do księgi wieczystej. Bank promesa słownik.
Definicja Przewalutowanie:
Co to jest to jest zmiana waluty kredytu. Przewalutowanie może mieć miejsce ze złotych polskich na waluty obce albo odwrotnie. Część banków pobiera dodatkową prowizję za taką operację. Lecz w każdym banku płaci promesa czym jest.

Czym jest Promesa znaczenie w Słownik P .