Słownik Bilans handlowy co to jest? Definicja danego państwie w ustalonym czasie, zwane również.

Czy przydatne?

Definicja Handlowy Bilans

Co to znaczy Bilans handlowy: Bilans handlowy - kolekcja wartości eksportu i importu danego państwie w ustalonym czasie, zwane również bilansem obrotów bieżących. Bilans handlowy jest częścią bilansu płatniczego. Dla Polski ma on wartość ujemną, co wskazuje na wyższą wartość importu nad eksportem

Czym jest Handlowy Bilans znaczenie w Słownik B .